‹ Asiakastarinat

Case: Prevett Oy verkkokauppa ja integraatiot

Eläinlääkärien tukkukauppa Prevett toteutti pitkään suunnitteilla olleen verkkokaupan nopeasti ja joustavasti Netum Integrations Oy:n (ent. AgentIT) avulla. Open Source -alusta Mirth Connect antaa mahdollisuuden joustavaan kehitykseen myös tulevaisuudessa. Nyt yritys pystyy palvelemaan asiakkaitaan nykyaikaisesti ja luotettavasti, vuorokauden ympäri.

Verkkokauppa rakennettiin alusta asti Netumin kanssa. Joustavan kehitysmallin ansiosta ensimmäiset versiot saatiin avattua asiakkaille vain muutaman viikon sisällä projektin aloittamisesta. Netum vastaa jatkossa verkkokaupan kehityksestä ja ylläpidosta.

”Olemme pieni yritys, siksi joustava kehitys on meille tärkeää. Saimme muutamassa viikossa käyttöön verkkokaupan välttämättömimmät osa-alueet, kuten tuotekuvaukset- ja kuvat, ja pystyimme avaamaan kaupan asiakkaille. Siellä oli aluksi vain lista tuotteista, mutta se oli heille erittäin hyödyllinen”, kertoo tietohallintopäällikkö Mika Pyykkö.

Tilausten tekemisestä ja käsittelystä tuli vaivattomampaa

Prevettin asiakkaina on itsenäisesti toimivia eläinlääkäreitä, kunnaneläinlääkäreitä, pieniä klinikoita ja suuria ketjuja. Erot asiakkaiden välillä näkyvät esimerkiksi ostotavoissa: pienet ostavat yksittäisiä tuotteita ja pieniä määriä, isot tilaavat kerralla suuria määriä puutelistan perusteella.

Erityisesti suurten tilausten tekeminen on helpottunut uuden verkkokaupan myötä, sillä vanhaa tilausta voi nyt käyttää uuden pohjana. Asiakkaat voivat myös selata omaa tilaushistoriaansa. Toiminto helpottaa ostamista, sillä tilauksissa toistuvat usein tietyt tuotteet.

”Uusi verkkokauppa on helpottanut myös myyjiemme työtä. Suuret tilaukset tulivat meille ennen Excel-taulukkoina, jotka piti käsitellä manuaalisesti. Nyt myyjät voivat prosessoida tilaukset napin painalluksella eteenpäin.” - Prevett Oy:n tietohallintopäällikkö Mika Pyykkö

Verkkokauppa mukautuu asiakkaiden tarpeisiin

Prevettin uutta verkkokauppaa on kehitetty alusta alkaen asiakaspalautteen pohjalta. Tuotevalikoima on nyt helposti asiakkaiden saavutettavissa ja tärkeät lääkkeisiin liittyvät tiedot, kuten lääkevahvuudet, selkeästi esillä. Ympäri vuorokauden palvelevassa kaupassa asiakkaat voivat tehdä tilauksen silloin kun se heille parhaiten sopii.
”Eläinlääkärit tekevät usein tilaukset iltaisin ja viikonloppuisin, esimerkiksi sunnuntai on meille vilkas tilauspäivä. Moni tilaa silloin tulevan viikon tarvikkeet”, selittää Pyykkö.

Verkkokauppaan rakennetut käyttäjäryhmät auttavat täyttämään viranomaisvaatimukset

Verkkokaupan toteutuksessa oli huomioitava myös lääkkeiden myyntiin liittyvä lainsäädäntö. Tätä silmällä pitäen Prevett muodosti verkkokauppaan erilaisia käyttäjäryhmiä, joiden avulla eri asiakkaiden tarpeet ja säädökset pystytään huomioimaan.

”Meidän täytyy varmistaa, että ostajalla on voimassaolevat eläinlääkärioikeudet. Luomalla käyttäjäryhmät pystymme hallinnoimaan eri käyttäjien oikeuksia luotettavasti ja joustavasti”, selittää Pyykkö.

Esimerkiksi eläinlääkäriopiskelijoille on rakennettu oma käyttäjäryhmänsä. He pääsevät näin tutustumaan valikoimaan ja tuotteiden tietoihin, mutta eivät pysty tekemään tilauksia ennen kuin ovat saaneet eläinlääkärin toimiluvan. Luvan saatuaan tiedot voi muuttaa verkkokaupan tietoihin Prevettin myynnin kautta, jolloin ostaminen onnistuu.

Avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu luo joustavan pohjan jatkokehitykselle

Uuden integraatioalustan merkittävä etu on muokattavuus. Netum on rakentanut integraatiossa hyödynnettäväksi esimerkiksi erilaisia autentikointeja. Lisäksi asennettiin myös MySQL-tietokanta, jota hyödynnetään integraatioissa. Esimerkiksi navigaation tuotetietoa voidaan replikoida integraation tietokantaan, josta voidaan tarvittaessa ajaa raportteja esimerkiksi liikennemääristä.

Pyykkö kertoo olevansa erittäin tyytyväinen Netumin asiantuntijoiden osaamiseen.

”He eivät ole epäröineet toivomiemme toteutusten kanssa, vaan ne ovat aina onnistuneet. Mitään teknisiä rajoitteita ei siis ole tullut.” - Prevett Oy:n tietohallintopäällikkö Mika Pyykkö

Yhteistyö Netumin kanssa auttaa käyttämään omat resurssit viisaammin

Yhteistyö Netumin kanssa on rakentunut ennen kaikkea luottamukselle. Pyykkö kertoo, että yrityksessä on erittäin vähän omia IT-resursseja ja työaikaa säästyy nyt liiketoiminnan kannalta kriittisempiin asioihin. Netum vastaa alustan valvonnasta ja kehityksestä, mikä on tuonut Pyykölle mielenrauhaa.

”He reagoivat mahdollisiin hälytyksiin, eikä itse tarvitse huolehtia esimerkiksi matkalla tai palaverissa vaikka hälytys tulisikin. Tiedät, että Netumilla ryhdytään tutkimaan sitä heti. Heiltä tulee myös kehitysehdotuksia esimerkiksi toistuvien virheiden korjaamiseen.”

Kumppanin avulla Prevett pystyy reagoimaan nopeasti alustan häiriöihin, ja siten turvaamaan asiakkailleen mahdollisimman sujuvan ostokokemuksen.

Tukkuliikkeen B2B Verkkokauppa ja integraatiot

 AgentIT Finland Oy on nykyään Netum Integrations Oy ja kuuluu osaksi Netum Groupia.