‹ Asiakastarinat

”Netum oli koko ajan askeleen edellä” – Tampereen kaupungille johtamisen suuntaviivoja raportoinnin esiselvityksestä

Raportoinnin kehittämisen esiselvityksen tavoitteena oli tuottaa Tampereen kaupungille visio tiedolla johtamisen vahvistamisesta.

Tampereen kaupunki tuottaa tietoa lukuisilla eri toimialueilla ja yksiköillä. Jotta valtava datamäärä tuottaisi parhaan mahdollisen hyödyn päätöksentekoon, on se ensin kopioitava monesta eri paikasta yhteen. Office-työkalujen ja copy-paste-toimintojen avulla tehtävä työ vie aikaa ja on altis virheille.

Erityisenä haasteena on ollut se, että johtamiselta puuttuu kokonaisnäkemys eri tiedoista rakentuvasta toiminnallisesta kokonaisuudesta, Tampereen kaupungin strategia- ja kehittämisyksikön suunnittelija Laura Heikkilä kertoo.

Tätä taustaa vasten Netum lähti työstämään raportoinnin kehittämisen esiselvitystä. Työ tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensin tuotettiin nykytila-analyysi, seuraavaksi tavoitetilan kuvaus ja loppuraporttina kehittämisen tiekartta. Tiekartta viitoittaa kaupunkia kehittämään raportointia ja tiedolla johtamista tehokkaampaan ja automatisoidumpaan suuntaan tulevina vuosina.

Netum konsultoi sekä teknisissä ratkaisuissa että laajemmin johtamisprosessien kehittämisessä.

Netum keskusteli tietohallinnon kanssa tarvittavista muutoksista ja kirkasti heille, missä vaiheessa kannattaa ottaa mikäkin järjestelmätyökalu käyttöön ja kehittää mitäkin teknistä ratkaisua. Sen lisäksi Netum tarjosi suuntaviivoja yleiseen tiedolla johtamisen kehittämiseen, Heikkilä sanoo.

Jatkossa Tampereen kaupunki pyrkii vähentämään manuaalisen työn määrää raportoinnissa. Automatisoidut prosessit korvaavat virheille herkän kirjaamistyön ja luovat pohjan tehokkaammalle päätöksenteolle. Tärkeä kulmakivi johtamisen kehittämisessä on parhaillaan käynnissä oleva tietovarastohanke, joka tulee kirkastamaan tiedolla johtamisen kokonaiskuvaa.

Netumilla ja Tampereen kaupungilla on pitkä kumppanuus takana. Yhteistyö sujui tälläkin kertaa mutkattomasti.

Netum oli koko ajan askeleen edellä. Heiltä löytyi substanssien edellyttämää asiantuntemusta esimerkiksi HR- ja talouspuolelta, Heikkilä kiittää. Selvityksen edetessä meillä toteutusvaiheet ja sisällöt elivät, mutta Netum pystyi aina mukautumaan muuttuviin tarpeisiimme ja sovittamaan työsuunnitelmaa kulloiseenkin tilanteeseen.

Katso videolta Tampereen kaupungin suunnittelija Laura Heikkilän kommentit projektin toteutuksesta.

Toteutuksesta vastasi nykyisin Netum Group Oyj:hin kuuluva Cerion Solutions Oy. Netum Group Oyj osti Cerion Solutions Oy:n koko osakekannan 1.10.2021. Uuden organisaatiorakenteen myötä Cerionin työntekijät ja toiminnot siirtyivät Netum Oy:hyn 1.10.2022 ja virallisesti Cerion Solutions Oy sulautui Netum Oy:hyn 31.12.2022.