‹ Asiakastarinat

Telesten tuotekustannuslaskenta auttaa hallitsemaan myyntikatteita

Tuotekustannuslaskenta on erityisen tärkeää yrityksille, joiden tuoteportfolio on suuri ja tuotteiden valmistus monivaiheista. Netumin Telestelle kehittämä analytiikkaratkaisu tuo selviä hyötyjä liiketoimintaan: kun kustannukset saa kohdistettua oikeille paikoilleen, on helpompi tehdä myyntikatteita kohentavia päätöksiä.

Teleste on niitä yrityksiä, joiden kädenjälkeen arjessa havahtuu vasta, kun jokin on vialla. Kaapeliverkkoteknologiaa hyödyntävät tuotteet ja palvelut tuovat paitsi nopeat laajakaistat koteihin, myös esimerkiksi matkustajainformaation raideliikenteeseen ja korkeamman turvallisuuden joukkoliikenteeseen videovalvontajärjestelmien kautta. Telesten tuotteet ovat rakenteeltaan monimutkaisia ja koostuvat lukuisista komponenteista, mikä vaatii liiketoiminnalta tarkkuutta kustannusten hallinnassa.

Laajaa tuoteportfoliota ja yli 235 miljoonan euron liikevaihtoa pyörittävä Teleste halusi pureutua tuotteidensa kustannuksiin entistä syvemmin. Netumin kanssa käärittiin hihat ja käynnistettiin COGS- eli tuotekustannuslaskentaprojekti.

  • Tärkeintä oli saavuttaa lopputulos, josta näemme luotettavasti ja ajantasaisesti, mihin tuotteiden kustannukset kohdistuvat. Mitä ripeämmin pääsemme käsiksi myyntikatteisiin vaikuttaviin kustannuksiin, sitä tehokkaammin pystymme tarttumaan ongelmakohtiin, sanoo Telesten Business Development Director Sami Lehto.

Monimutkainen data selkeään muotoon

Tuotekustannusten hallinta on mutkikas peli: komponenttien hankinta, materiaalien valinta, valmistusmenetelmät, myyntierien koot ja kuljetustavat ovat kaikki valintoja, jotka vaikuttavat myyntikatteeseen ja joiden syy-seuraussuhteet pitää ymmärtää.

Netumin ratkaisu avasi Telestelle uudenlaisen näkymän tähän liiketulosta heiluttavaan tietoon. Vanha ja raskassoutuinen excel-pohjainen malli sai väistyä modernin, automatisoidun analytiikkaratkaisun tieltä. Uusi ratkaisu on rakennettu modernin tietovaraston päälle, joka päivittyy joka yö, eikä manuaalista työtä datan keräämiseen tarvitse enää tehdä. Raportit jaetaan Power BI:ssä, josta käyttäjä näkee tilastot visuaalisessa, helposti ymmärrettävässä muodossa.

  • Uusi järjestelmä on ennen kaikkea ammattimainen ja taipuu tarpeisiimme ketterästi. Näemme nyt selkeästi, mihin kehityskohteisiin kannattaa tarttua, jotta liiketoiminnan kannattavuus pysyy korkealla tasolla, sanoo Lehto.

Kova kilpailu ajaa kohti parempaa analytiikkaa

Teleste toimii kansainvälisesti erittäin kilpaillulla alalla, jossa kustannustietoisuus on tärkeämpää kuin koskaan ennen. Netumin ratkaisu auttaa Telesteä liiketoiminnan ohjauksessa, sillä se avaa ikkunan kustannusten juurisyihin.

  • Erot ovat kaventuneet hinnoissa, laadussa ja toimitusajoissa. Käymme jatkuvaa kilpajuoksua siitä, onnistummeko voittamaan tarjouskilpailut hintojemme suhteen laadusta tinkimättä. Siksi kaikki mahdolliset kohdat tuotteiden valmistuksessa on optimoitava, jotta pystymme vastaamaan globaaliin kilpailuun, sanoo Lehto.

Netum ja Teleste ovat tehneet jo useamman vuoden ajan yhteistyötä. Lehto arvostaa erityisesti Netumin kykyä kuunnella ja kommunikoida.

Netumin porukka on teknisesti erittäin taitavaa, mutta jos kommunikoinnissa on haasteita, on tekniset taidot vaikea valjastaa onnistuneesti. Puhuimme heti samaa kieltä ja pääsimme nopeasti vauhtiin. Näin haastavassa projektissa ei ole itsestään selvää, että luottamus on näin vahvaa läpi koko projektin.

Toteutuksesta vastasi nykyisin Netum Group Oyj:hin kuuluva Cerion Solutions Oy. Netum Group Oyj osti Cerion Solutions Oy:n koko osakekannan 1.10.2021. Uuden organisaatiorakenteen myötä Cerionin työntekijät ja toiminnot siirtyivät Netum Oy:hyn 1.10.2022 ja virallisesti Cerion Solutions Oy sulautui Netum Oy:hyn 31.12.2022.