‹ Asiakastarinat

Wärtsilä nosti toimitusketjun hallinnan uudelle tasolle

Cerion Solutions on osa Netum Groupia.

Meri- ja energiaratkaisuja tuottavan Wärtsilän toimitusketjut käsittävät yhteensä kymmeniä tuhansia toimittajia. Cerionin johdolla luotu Supplier Relationship Management -työkalu auttaa Wärtsilää tuntemaan toimittajansa tarkemmin ja pitämään laatutason jatkuvasti korkealla.

Wärtsilän toimittajat voivat olla mitä tahansa kansainvälisistä strategisista tuotekehityspartnereista paikallisiin kukkakauppoihin. Kirjava toimittajajoukko edellyttää tarkkaa laadunvalvontaa ja jatkuvaa riskienhallintaa, joka huomioi erityyppiset toimittajat, kertoo hankinnoista vastaava General Manager Carl-Erik Sandström.

– Toimittajiimme kohdistuvat vaatimukset tulevat loppukädessä asiakkailtamme. Varmistamme jatkuvasti, että hankintojemme laatu pysyy korkeana, työturvallisuutta noudatetaan, ympäristö otetaan huomioon tuotannossa ja ihmisoikeuksia valvotaan, sanoo Sandström.

Työkalu, jossa kaikkea olennaista toimittajiin liittyvää tietoa voi tallentaa, seurata ja vertailla läpinäkyvästi ja helposti, sai toteuttajakseen Cerionin. Kunnianhimoisen projektin lopputuloksena syntyi uusi SRM-alusta, joka otettiin globaalisti käyttöön Wärtsilässä keväällä 2019.

Muutos toimitusketjun hallintaan on merkittävä. Eri järjestelmissä ollut tieto on nyt yhdessä paikassa toimittajakategoriasta riippumatta. Tieto ei enää jää yksittäisen asiantuntijan tiedostoihin tai sähköpostiin, vaan on avoimesti saatavilla SRM-työkalussa. Tavoitteena on ollut luoda 360-näkymä jokaisesta toimittajasta. Toimittajien arviointi ja keskinäinen vertailu on vaivatonta ja toimittajasuhteiden hoitaminen entistä järjestelmällisempää ja virtaviivaisempaa.

– Yksi merkittävä SRM-työkalun hyöty on toimittajien itsepalveluportaali. Sekä toimittajakandidaatit että aktiiviset toimittajat tuottavat sinne verkkokyselyiden kautta tietoa, jota asiantuntijamme voivat hyödyntää toimittajien arvioinnissa. Meillä on entistä parempi käsitys toimittajistamme, ja toisaalta toimittajat ovat saaneet modernin työkalun viestiä meidän suuntaamme, kertoo Sandström.

Toimittajasuhteiden hoito yhtä hyväksi kuin asiakassuhteiden

Wärtsilän kehitysvastaava Ilkka Marjava näkee SRM:n ennen kaikkea toimintatapana, jota uusi työkalu palvelee. Asenne asiakassuhteiden mahdollisimman hyvästä hoidosta on haluttu tuoda myös toimittajasuhteisiin. Toimintatapojen yhdistäminen globaalisti konsernitasolla vaatii harjoitusta ja aikaa.

– Harmonisoimme tapaamme hallita toimittajakuntaamme, mikä on ensisijaisen tärkeää nopeasti muuttuvassa maailmassa. Toimintamme nojaa vahvasti toimitusketjun luotettavuuteen ja sujuvuuteen, ja parempi näkyvyys on siinä avainasemassa, Marjava sanoo.

SRM-työkalun alustana on Salesforce, ja taustalla on rajapintapohjainen arkkitehtuuri. Ekosysteemi työkalun ympärillä on laaja, mutta integraatiot SAPiin ja muihin järjestelmiin on hoidettu niin, että käyttäjä näkee vain yhden järjestelmän. Analytiikan avulla järjestelmä ilmoittaa, jos tietty riskikriteeri ei täyty tai jokin muu asia vaatii Wärtsilän huomion. Jatkuvan kehittämisen hengessä Wärtsilä visioi jo seuraavia sovellusalueita SRM-työkalulle.

– 360-näkymä täydentyisi entisestään, jos ulkoinenkin riski-informaatio saataisiin mukaan toimittajakuvauksiin. Tieto paikallisista luonnonkatastrofeista tai taloudellisten suhdanteiden muutoksista toisi asiantuntijoillemme vielä paremman kokonaiskuvan toimitusketjusta, sanoo Marjava.

Cerionilla on jo aiempaa kokemusta Wärtsilän hankintatoimen kehittämisestä ja oli näin ollen luonteva kumppani SRM-työkalun kehittämiseen. Kiitosta tulee erityisesti Cerionin kyvystä tulkita tarkkaan Wärtsilän tarpeita.

– Cerionilla oli alusta asti kirkas visio siitä, miten toiveemme voisi toteuttaa parhaiten. Valtavan projektin aikana Cerionin onnistui tulkita tarpeitamme syvemmällä detaljitasolla, mitä osasimme odottaakaan. Hyvää tekemisen meininkiä! sanoo Marjava.