‹ Tutustu Netumilaisiin

Marja Elovainio, Scrum Master

”Organisaatiossamme kaikki ovat tasavertaisia.”

Toimin Netumilla Scrum Masterina eli palvelevana ohjaajana 10 hengen tiimille isossa hankkeessa, jossa uudistetaan työvoimapalveluita. Hankkeessa noudatetaan SAFe-viitekehystä.

IT-alalla olen työskennellyt jo 30 vuotta. Netumille tulin yrityskaupan myötä noin vuosi sitten, mutta yritys oli minulle tuttu jo aikaisempien yhteistyökuvioiden kautta. Hiljattain työskentelin hetken toisaalla, mutta Netumin avoin ilmapiiri ja mukava työkulttuuri saivat minut palaamaan.

Omassa työssäni minua motivoivat toisaalta sen itsenäisyys ja toisaalta yhteiset onnistumiset tiiminä. Hankkeessani toimitaan SAFE-mallin mukaisesti, ja koen kyseisen ketterän ja skaalautuvan toimintatavan omana juttunani.

Työntekijöiden kannustimissa Netumilla on päädytty ainakin omasta mielestäni oikeanlaisiin asioihin. Arvostan lounasetua, liikuntaseteleitä, terveydenhuoltoa ja vapaa-ajan vakuutusta, koska ne osoittavat, että Netumilla halutaan aidosti huolehtia työntekijöistä.

Monissa firmoissa juhlista ja muista huvituksista on viime vuosina karsittu, mutta Netumilla yhteiset bileet nähdään edelleen tärkeinä. Ja sitä ne ovatkin – on hienoa, että pari kertaa vuodessa pääsee verkostoitumaan kollegoiden kanssa hyvän ohjelman ja tarjoilujen kera. Uskoakseni myös muut arvostavat tätä juhlaperinnettä, sillä tapahtumiin osallistutaan erittäin aktiivisesti.

Parasta Netumilla ovat ehdottomasti ihmiset ja työilmapiiri. Matalahierarkkisessa organisaatiossa kaikki ovat tasavertaisia, ja sen vuoksi työpaikalla voi helposti kysyä neuvoa tai jutella muuten vaan kenen kanssa tahansa.

Työilmapiiriä kuvaavat parhaiten avoimuus ja luottamus. Luottamus tuo mukanaan vapautta, joka oikein käytettynä taas lisää luottamusta entisestään. Meillä näistä on muodostunut positiivinen kierre. Netumilla luottamus näkyy esimerkiksi erinomaisina etätyömahdollisuuksina. Itse teen työviikosta noin puolet kotoa käsin ja puolet toimistolla. Lähes kaikki palaverit pidetään joka tapauksessa verkkokokouksina, joten omalla sijainnilla ei ole merkitystä.

Etätyöstä puheen ollen: Lämpöä rakastavana en panisi vastaan, vaikka Netumilla joskus olisi konttori esimerkiksi Espanjassa – voisin helposti työskennellä talvet siellä!

Istumatyön vastapainoksi pysyn vapaa-ajallani liikkeessä: siitä pitävät huolen neljä koiraani ja hoitohevoseni sekä säännölliset liikuntaharrastukseni juokseminen ja jumpat.