Point-to-Point -integraatiot saattavat olla liiketoimintariski

Poikkeuksetta lähes jokaisesta tietojärjestelmäympäristöistä löytyy tapauskohtaisesti toteutettuja point-to-point-yhteyksiä, jotka toimiessaan ovat huolettomia, mutta vuosien varrella saattavat aiheuttaa merkittävän liiketoimintariskin. Pitkän urani aikana olen käynyt aiheesta useita keskusteluja asiakkaiden kanssa, ja nyt haluan nostaa asian esiin myös täällä blogissa.

On tietysti kustannustehokasta, nopeaa ja suoraviivaista toteuttaa tarpeiden mukainen integraatio kahden järjestelmän välille. Niitä tullaan varmasti tekemään jatkossakin, kuten perinteinen sanonta kuuluu: ”Näin on aina tehty”.

Jonkin ajan kuluttua moni kuitenkin huomaa, että point-to-point -yhteyksien määrä on kasvanut merkittävän suureksi, eikä niihin enää vuosien jälkeen löydy minkäänlaista tukea. Kun on tarve tehdä päivityksiä, lähes poikkeuksetta tällaiset yhteydet ovat jääneet dokumentoimatta. Usein kyseiset yhteydet ovat valvonta- ja hälytysjärjestelmien ulkopuolella, jolloin ongelmiin reagoidaan vasta, kun ne havaitaan jossain muualla.

Kartoita kaikki point-to-point-integraatiot

Point-to-point -yhteydet on hyvä kartoittaa ja dokumentoida arviointia ja jatkotoimia varten riippumatta niiden määrästä. Määritä tietoyhteyksien arvioinnissa myös kriteerit, joiden perusteella riskit voidaan hahmottaa. Arvioi lisäksi ylläpitoon liittyvät seikat samassa yhteydessä. Kun sinulla on nykytilanteen kokonaiskuva tiedossa, toiminta selkeytyy ja hahmotat paremmin mahdolliset riskitekijät. Tällöin pystyt varautumaan niihin kehittämistoimenpiteillä.

Arkkitehtuuri lisää laatua ja on keskeinen osa elinkaarenhallintaa

Kartoituksen myötä on hyvä jatkaa integraatioselvitystä dokumentoimalla mahdollisimman tarkasti jokainen käytössä oleva tietoyhteys ja luoda kuvaus integraatioarkkitehtuurista. Tämän jälkeen sinulla on selkeämpi käsitys siitä, millaisia linjauksia jatkossa tarvitaan tai miten muutoksia pystytään toteuttamaan määritetyssä tavoiteaikataulussa. Integraatioarkkitehtuurin kuvaaminen on erityisen tärkeää silloin, kun yhteyksiä on runsaasti.

Muutos ei edellytä isoa migraatioprojektia

Muutos ei välttämättä tarkoita mittavaa, kertatyönä toteuttavaa migraatioprojektia. Sen sijaan on suunniteltava kartoituksen perusteella vaiheittainen, tietoyhteyskohtainen ja hallittu siirto keskitettyyn integraatioratkaisuun. Tällä tavoin edeten voidaan muutos toteuttaa jopa omin voimin ilman erillisiä projektiresursseja.

Eräässä elintarviketeollisuuden yrityksessä sisäiset yhteydet ja osa ulkoisista yhteyksistä olivat toteutettu 90-luvulta lähtien nykyiseen tietojärjestelmäympäristöön. Keskusteltuamme integraatioista yrityksen edustajien kanssa, kysyin, montako point-to-point -yhteyttä heidän toiminnassaan on.

Vastaus oli noin 100 yhteyttä. Luku on suuri, ja kun merkittävä osa yhteyksistä liittyy tuotannonohjaukseen, kasvaa riski merkittävästi. Pahimmillaan saattaa syntyä tuotantoseisakki, josta seuraa merkittäviä taloudellisia menetyksiä. Tästä ei sen enempää tarvinnut keskustella, kun jo molemmin puolin pöytää olimme samaa mieltä – ihan jo yöunienkin vuoksi, asialle on tehtävä muutos ja mahdollisimman pian.

Keskitetyllä integraatioalustalla varmistat toiminnan laadun sekä jatkuvuuden

Organisaation sisäisten integraatioiden ja prosessien tulee toimia yhtä luotettavasti kuin ulkoisten kauppakumppanien välisten tietoyhteyksienkin. Kokonaisuuden hallinta on yksi tärkeimmistä syistä keskittää integraatioita niiden määrän kasvaessa. Parempi valvottavuus, hälytykset ja nopea toipuminen luovat lisää varmuutta ja luotettavuutta liiketoimintaprosesseihisi. Voit perustella hankintaa organisaatiossasi siis erityisesti sillä, että toimintanne laatu ja hallittavuus sekä pitkän aikavälin kustannustehokkuus paranevat.

Varaudu tuleviin integraatioihin

Aloitettuasi keskitetyn integraatioalustan käytön voit kehittää organisaatiollenne sopivan menetelmän uusien integraatioiden käyttöönottoon. Näin säästät merkittävästi aikaa ja kustannuksia. Lisäksi käytännön menetelmät parantavat työn laatua, integraatio on paremmin dokumentoitu ja helpommin ylläpidettävissä. Netum Integrationsilla tällaista ”Integration Framework”-menetelmää on kehitetty jo yli kymmenen vuoden ajan, ja sitä on implementoitu useisiin eri organisaatioihin.

Tarvittaessa asiantuntijamme auttavat kartoituksesta toteutuksiin

Mikäli tämä kirjoitus herätti sinut pohtimaan point-to-point -integraatioiden merkitystä liiketoiminnassanne, olen tyytyväinen ja kannustan rohkeasti ottamaan meihin yhteyttä. Asiantuntijamme auttavat kaikissa integraatioihin liittyvissä asioissa.

Artikkeli on aiemmin julkaistu sivuilla www.agentit.fi.
AgentIT Finland Oy on 1.1.2021 lähtien Netum Integrations.