Netum ja Studyo toivat Peppi-markkinoille verratonta kokemusta, osaamista ja näkemystä

Yritysten yhteistyö syntyi halusta kehittää koulutusalan järjestelmiä ja niihin liittyviä palveluita. Asiakkaalle se tarkoittaa kilpailukykyisempiä hintoja, lyhyempiä vasteaikoja ja ennakkoluulottomuutta järjestelmän tulevan kehityksen suhteen.

 

Korkeakoulujen toiminnanohjausjärjestelmäksi kasvanut Peppi kattaa kaikki oppilaitosten kriittisimmät toiminnot. Laajan järjestelmäkokonaisuuden hallinta vaatii raudanlujaa teknistä osaamista ja pitkää kokemusta koko sen elinkaaren ajan käyttöönotosta ylläpitoon ja kehittämiseen. Netum ja Studyo yhdistivät voimansa, ja pystyvät nyt tarjoamaan kaiken tarvittavan.

‒ Meillä on runsaasti resursseja ja laajalti kokemusta, ja Studyolla puolestaan on maailman parhaat Peppi-asiantuntijat. Asiakkaalle yhteistyö toimii vähintään yhtä jouhevasti kuin yhden yrityksen kanssa: oman yhteyshenkilön kanssa yhteydenpito sujuu nopeasti, kertoo Tero Hietanen, joka toimii Netumissa parhaillaan käynnissä olevan Peppi-ylläpitohankkeen palveluvastaavana.

Yhdessä patoutunutta palveluntarvetta purkamaan

Studyo tarjoaa oppilaitoksille opintohallinnon tietojärjestelmiin integroitavia tuotteita sekä laaja-alaista koulutustoimialan konsultointia. Useilla sen työntekijöillä on ollut keskeinen rooli Peppi-järjestelmän kehityksessä.

‒ Kun Studyo aloitti toimintansa syksyllä 2018, korkeakoulujen patoutunut palvelutarve yllätti meidät täysin. Tekemätöntä työtä oli valtavasti, koska palveluntarjoajia oli ollut rajallisesti. Ryhdyimme jo varhaisessa vaiheessa yhteistyöhön Netumin kanssa, jotta voisimme yhdessä vastata palvelutarpeeseen, kertoo Studyon toimitusjohtaja Lauri Stigell.

Tähänastinen yhteistyö on jo osoittautunut antoisaksi. Yhdessä Netum ja Studyo ovat pystyneet vastaamaan sellaisiinkin tarjouspyyntöihin, joihin ne yksin eivät olisi pystyneet. Oppia on jaettu puolin ja toisin.

‒ Olemme oppineet Netumilta meidän leipälajiamme koulutustoimialaa laajemmin julkishallinnon toimintatavoista, ja miten sinne kannattaa tarjota palveluita. He taas ovat oppineet meiltä Pepin sisällöllisestä ja teknisestä sielunelämästä, Stigell kuvailee.

Pepin käyttöönotto vaatii laajaa teknistä ja sisällöllistä osaamista

Netumin työntekijöitä

Peppi-järjestelmän omistavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Korkeakoulut voivat hankkia Peppi-lähdekoodin käyttöoikeuden IPR:ien omistajilta sekä liittyä konsortiomallilla toimivaan kehittäjäyhteisöön. Lähdekoodia voi soveltaa järjestelmäversion rakentamisessa, mutta se vaatii toteuttajalta lujaa teknistä taitoa. Netumin asiantuntijoilta sitä onneksi löytyy.

‒ Koodin käsittely vaatii kovaa teknistä asiantuntemusta esimerkiksi buildauksesta eli toimivan ohjelman rakentamisesta lähdekoodin pohjalta, järjestelmän konfiguroinnista ja koodin asentamisesta erilaisiin palvelinympäristöihin, kuvailee Ville Lappalainen, joka toimii tällä hetkellä Netumilla käynnissä olevassa Peppi-käyttöönottoprojektissa projektipäällikkönä.

Onnistunut ylläpitoprojekti kysyy ymmärrystä asiakkaan näkökulmasta

Ylläpito-osaamiselle on kysyntää, sillä suurin osa suomalaisista korkeakouluista käyttää Peppiä. Laadukas ylläpito vaatii palveluntarjoajalta resurssien lisäksi teknistä kokemusta ja taitoa. Asiakkaan palvelupyyntöihin täytyy vastata nopeasti ja ongelmien selvittäminen aloittaa välittömästi. Tekniset päivitykset ja viankorjaus eivät saa aiheuttaa liian usein tai liian pitkiä käyttökatkoja.

‒ Hyvä ylläpitotiimi ja palveluvastaava ymmärtävät asiakkaan ja käyttäjän näkökulman esimerkiksi järjestelmävirheen sattuessa. Netumilla on pitkä kokemus haastavistakin ylläpitoprojekteista. Ylläpito ja päivystys toimivat, mistä olemme saaneet hyvää palautetta myös asiakkailta, kehuu Hietanen.

Netumin ylläpitosopimukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin. Palvelutaso määritellään aina asiakkaan tarpeisiin ja järjestelmiin sopivaksi. Ympärivuorokautisen tai toimistoaikoina tapahtuvan päivystyksen lisäksi asiakkaalle voidaan rakentaa automaattinen palvelunvalvonta, joka huomaa viat ennen käyttäjiä. Se voi sisältää myös Kyberturvallisuuskeskuksen CERT-toimintoon perustuvan cert.fi-haavoittuvuusseurannan.

Julkisten organisaatioiden kanssa työskentelevänä yrityksenä Netumilla onkin erittäin hyvät valmiudet huolehtia järjestelmien tietoturvallisuudesta. Netumin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä (TTHJ) on toteutettu SFS-ISO/IEC 27001:2013 standardin vaatimusten mukaisesti.

Tarvitsetko taitavaa ja luotettavaa järjestelmäylläpitäjää? Tutustu Netumin palveluihin

Tulevaisuudessa Peppikin siirtynee pilveen

Peppi-järjestelmän kehittäminen alkoi vajaa kymmenen vuotta sitten. Stigell uskoo, että pian tulee ajankohtaiseksi keskustelu siitä, miten, milloin ja missä järjestyksessä Pepin teknistä perustaa on syytä uudistaa. Julkisen puolen paine siirtää järjestelmät yhä vahvemmin pilviympäristöön on niin ikään vaikuttanut Peppiin — pilviloikka onkin todennäköisesti edessä yhä useammalla korkeakoululla.

Toinen kiinnostusta herättänyt kehityssuunta ovat yhteiskäyttöiset järjestelmät. Studyo ja Netum ylläpitävät Suomen ainoaa yhteiskäyttöistä Peppiä. Lapin yliopistolle ja ammattikorkeakoululle on kehitetty ominaisuus, jonka ansiosta kaksi korkeakoulua voi käyttää samaa järjestelmää saumattomasti.

‒ Vaikuttaisi, että erilaisissa korkeakoulujen yhteenliittymissä on kiinnostusta enenevässä määrin tällaisiin ratkaisuihin, kertoo Stigell.

Etsitkö osaamista Pepin käyttöönottoon tai ylläpitoon? Nyt saat kahden talon asiantuntemuksen kätevästi yhdestä osoitteesta! Ota yhteyttä

Ville Lappalainen
projektipäällikkö, Netum Oy
ville.lappalainen(at)netum.fi

Tero Hietanen

Tero Hietanen
järjestelmäasiantuntija, Netum Oy
tero.hietanen(at)netum.fi

Lauri Stigell
toimitusjohtaja, Studyo Oy
lauri.stigell(at)studyo.fi