Aineistotestaus ei saa olla ympäristöriippuvaista

Kerroimme aiemmassa blogissamme ajatuksiamme siitä, miksi testausvastuun keskittyminen tietyille henkilöille organisaatiossa on hälyttävää. Tällä kertaa pohtimisen aiheena on aineistojen testaus osana käyttöönottoja hyödyntämällä tuotantojärjestelmän kopiota testaukseen. Se saattaa tuntua tehokkaalta ratkaisulta, mutta onko se sitä kuitenkaan?

 

Nykyiset sudenkuopat

Tällaisessa mallissa aineistotestauksen aloittaminen edellyttää toimivia tietoyhteyksiä, joiden avaaminen voi viedä tapauksesta riippuen päivistä useisiin viikkoihin. Kun viive kertaantuu jokaisen käyttöönoton yhteydessä, aiheutuu liiketoiminnalle tuntuvia tulon menetyksiä.

Tuotantojärjestelmissä aineistotarkistusten tehtävänä on pysäyttää aineistot, joissa on vakavia puutteita. Tarkistuksissa ei puututa ei-kriittisiin virheisiin, jotka kuitenkin vaikuttavat tiedonvälityksen toimivuuteen ja automatisointiin. Lisäksi tuotantojärjestelmien virhepalaute on poikkeuksetta suppeaa, teknistä sekä vaikeasti kohdistettavaa.

Tuotantojärjestelmistä palaute saadaan usein asynkronisesti eli viiveellä. Tämä yhdistettynä epäselviin virheilmoituksiin, tekee iteratiivisesta virheiden korjaamisesta puuduttavan raskasta. Epäselvät virhepalautteet aiheuttavat myös lukuisia tukipyyntöjä, joiden ratkaisemiseen ensimmäisen tai toisen asteen tuella on harvemmin työkaluja. Siten työpyynnöt valuvat asiantuntijatasolle, jolloin virheiden selvittämiseen kuluu enemmän aikaa ja resursseja.

Miten nykytilaa voidaan kehittää?

Samat testit voidaan suorittaa helposti iteratiivisena prosessina ilman pullonkauloja, kun   aineistotestaus toteutetaan erillisenä toimintona, irrallaan testauskanavasta ja ympäristöstä. Kun lisäksi tarkistukset toteutetaan erillään sovelluskoodista, voidaan niitä ja annettavaa virhepalautetta päivittää huomattavasti ketterämmin.

Tietoyhteyksien käyttöönoton yhteydessä aineistotestauksen tulee sisältää myös prosessin tehokkuutta ja luotettavuutta tukevat tarkistukset. Rinnakkaisten säännöstöjen ylläpidolta vältytään käyttämällä ehdollisia tarkistuksia, jolloin samaa säännöstöä voidaan hyödyntää sekä käyttöönottojen että tuotannon aikaisen testauksen yhteydessä.

Eikö olisikin helpottavaa, kun ongelmat voitaisiin selvittää nopeasti ilman välikäsiä käyttämälllä testausratkaisua, joka tarjoaa välittömän ja selkokielisen virhepalautteen? Ja jos asiakastuella olisi toiminto, jolla virhepalaute voidaan välittää helposti eteenpäin ilman leikkaa-liimaa -rutiineja? Eikö olisi myös tehokkaampaa resurssien käyttöä, jos tuotantoympäristöstä kopioidussa testiympäristössä voitaisiin aidosti keskittyä sen tärkeimpään funktioon, eli varmistamaan prosessien toimivuus ennen tuotantoon siirtymistä? Truugo tarjoaa tähän parhaan mahdollisen ratkaisun mahdollistaen vaivattoman ja itsenäisen aineistotestauksen eri käyttöyhteyksissä.

Jos tarvitsette apua toimintatapojenne kehittämiseen, olettehan meihin yhteydessä. Lisätietoja www-sivuiltamme: https://www.netum.fi/tuotteet/truugo/ ja www.truugo.com

Lue myös muita asiaan liittyviä blogeja