Parhaat työkalut vastuulliseen ja vihreään muotoiluprosessiin

Suunnitteluprosessilla on huomattava vaikutus digitaalisen palvelun lopulliseen hiilijalanjälkeen. Vihreiden käytäntöjen soveltaminen omaan kehitystyöhön voi kuitenkin helposti jäädä konseptiajattelun tasolle. Vastuullisuudesta on helppo visioida, mutta kuinka juhlapuheista siirrytään konkreettisiin toimintatapoihin?

Ota biosfääri ja vastuullisuus osaksi suunnitteluprosessia

Palvelumuotoilijoilla on käytössään usein erilaisia kehitystyöhön tarkoitettuja työkaluja, kuten palvelupolkukarttoja tai käyttäjäpersoonia kuvaavia profiileja. Nämä koostetaan usein asiakastutkimuksella tai sidosryhmien kanssa toteutettujen työpajojen avulla. Tyypillisesti näissä osallisina on kuitenkin ainoastaan käyttäjiä, tai muita palvelupolussa osallisia tahoja.

Niin sanotun ei-inhimillisen tahon (non-human persona) lisäämisellä osaksi palvelupolkusuunnittelua voi olla huima vaikutus ympäristölle kuormittavien kohtien löytämisessä. Usein digipalveluilla voi olla myös sosiaalisen tai yhteiskunnallisen tason vaikutuksia, jolloin kyseistä työtapaa voi soveltaa ympäristön lisäksi yhteisöihin. Käytännössä ei-inhimillinen taho voi olla koko planeetta, kaupunkiympäristö, yliopiston opiskelijat tai vaikkapa käyttäjän kotikatu.

Hyödynnä vastuullisen suunnittelijan muistilistoja ja hiilijalanjäljen laskureita

Vastuullisuustyötä ei tarvitse eikä kannata tehdä yksin. On järkevää kerätä erilaisia luotettavien vihreiden toimijoiden luomia muistilistoja ja tarvittaessa muokata niistä itselle sopiva kooste. Tällaisia ovat mm. Green Software Foundationin jakamat resurssit, Karlskrona Manifeston Sustainability Awareness Framework (SusAF) sekä saavutettavuusdirektiivistä tutun World Wide Web Consortiumin (W3C) tekemä Web Sustainability Guidelines (WSG). Myös Netumin tulevasta Green Design –oppaasta voit ladata itsellesi Green designerin muistilistan!

Vaikka alalla ei ole konsensusta yleispätevistä vihreän ICT:n tai etenkään vihreän designin mittayksiköistä, asiasta tehdään kiivaasti tutkimusta. Markkinoilla on tällä hetkellä useita kaupallisia verkkosivujen “painon” mittaavia palveluita, jotka analysoivat esimerkiksi palvelun käyttökokemuksen ja koodin tehokkuutta, visuaalisten elementtien energiatehokkuutta sekä sivua ylläpitävien tahojen vihreyttä koostaakseen alustavan arvion. Muutamia esimerkkejä ovat Karma Metrics sekä Website Carbon Calculator. Tällaiset mittarit ovat hyödyllisiä, mutta vain suuntaa antavia työkaluja, joita tulisi käyttää aina palvelun, yrityksen ja toimialan kontekstissa.

Valitse oma suosikkitapasi edistää kehitettävän tuotteen käytettävyyttä 

Vastuullisuuskeskustelu ja vihreän työskentelyn uusien työskentelytapojen omaksuminen voi äkkiseltään tuntua ylivoimaiselta. Kuitenkin moni suunnittelijoiden tavallinen kehitystyön toimintatapa edistää samanaikaisesti niin palvelun käytettävyyttä kuin vihreyttä. Valitse siis lempityökalusi, oli se sitten ajatuskartta, palvelupolun visualisointi, haastattelu tai joku muu. Tärkeintä on suunnittelutyön sujuvuus.

Hyvien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti vastuullisuus kannattaa ottaa mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja sisällyttää osaksi tiimin ketterää työskentelyä. Tämän voi näkyä osana sprinttien rakennetta esimerkiksi tarkistuslistojen läpikäymisenä joka sprintin alku- tai loppupalaverissa. Myös kollegojen osaaminen ja näkemykset kannattaa hyödyntää käyttämällä yhteistyötä edistäviä työkaluja ja järjestämällä yhteisiä kehityspalavereja ja työpajoja.


Minnaleena Jaakkola

minnaleena.jaakkola@netum.fi

Linkit mainittuihin tahoihin ja työkaluihin 

Green Software Foundation
Multikansallinen järjestö joka keskittyy vihreän ohjelmistokehityksen ja innovaation edistämiseen, alan ammattilaisten verkostoitumiseen ja tutkimustiedon jakamiseen.
https://greensoftware.foundation/  
Karma Metrix
Sveitsiläisen Karma Metrix -yrityksen kehittämä verkkosivujen painon mittarityökalu.
https://karmametrix.com/  
Sustainable Awareness Framework (SusAF)
Karlskrona Manifesto for Sustainability Designin kehittämä työkalu kestävään ohjelmistosuunnitteluun.
https://www.suso.academy/en/sustainability-awareness-framework-susaf/
https://www.sustainabilitydesign.org/karlskrona-manifesto/  
Website Carbon Calculator
Lontoossa toimivan Wholegrain Digital –konsulttiyrityksen kehittämä verkkosivujen painon mittari.
https://www.websitecarbon.com/  
World Wide Web Consortium (W3C)
Kansainvälinen yritysten ja yhteisöjen yhteenliittymä, joka ylläpitää ja kehittää erilaisia alan standardeja tai suosituksia.
https://www.w3.org/  

 

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä.