Vastuullisuus loistaa poissaolollaan julkisissa kilpailutuksissa

Vielä kymmenisen vuotta sitten digitalisaatiosta puhuttiin ikään kuin aineettomana asiana, joka vapauttaisi kodit, koulut ja työpaikat papereista, kansioista ja muista luonnonvaroja kuluttavista tavaroista ja veisi tehokkuutemme uusiin sfääreihin. Sittemmin ymmärrys digitaalisten prosessien ympäristökuormituksesta on kasvanut hurjasti. Siellä missä IT säästää ympäristöä jossakin, kuluttaa se sitä toisaalla. Mikään digitaalinen prosessi ei pyöri ilman energiaa.

Vaikka paluuta toimistojen paperikasojen ja ruutuvihkojen äärelle tuskin kukaan toivoo, on myös digitalisaation ympäristövaikutuksia katsottava silmästä silmään. Vain näin voidaan myös IT-alaa muuttaa luonnon ja ihmiskunnan kannalta kestävämmäksi.

Julkiset hankinnat voisivat Suomen kokoisessa maassa olla käänteentekevässä asemassa vastuullisuuden edistämisessä. Julkisten palveluiden, kuten soten tai koulutuksen, vaikutuspotentiaali IT-alan toimintatapoihin on merkittävä ja tulee entisestään kasvamaan digitalisoinnin kasvun seurauksena. Mitä enemmän palvelulla on käyttäjiä, sitä suuremmat kerrannaisvaikutukset myös vastuullisuuden näkökulmasta sillä on. Pienilläkin muutoksilla voi saada aikaan suuria säästöjä julkisissa palveluissa.

Julkiset kilpailutukset portinvartijoiksi? 

Jos julkisissa IT-kilpailutuksissa vaadittaisiin kestävän kehityksen huomioon ottamista, tarjoaisi se IT-taloille merkittävän kannustimen ottaa vastuullisuus omassa tuote- ja palvelukehityksessään vakavasti. Kestävyysnäkökulma tulisi luontevaksi ja sisäänrakennetuksi osaksi IT-toimittajien liiketoimintaa. Tässä ideaalitilanteessa – tai lähelläkään sitä – ei vielä Suomessa olla.

Julkisissa kilpailutuksissa vastuullisuusnäkökulma loistaa poissaolollaan voimakkaasti hintaa painottavien vertailukriteerien vain voimistuessa. IT-toimittajia ei vaadita huomioimaan projektin aikana syntyviä päästöjä tai mittaamaan niitä millään tavalla. Tutkitusti jopa 80 % tuotteen ympäristövaikutuksista päätetään design- eli suunnitteluvaiheessa. Julkiset kilpailutukset voisivat siis toimia kriittisen vaiheen portinvartijoina, jos ympäristönäkökulma olisi huomioitava jo tarjouksissa.

Vastuullisuus ja kustannustehokkuus kulkevat käsi kädessä

Suunnitteluun kiteytyy valtavasti vastuullisuusasiaa, joka loppupeleissä näkyy myös projekteihin käytetyissä euroissa. Vastuullisuus ja kustannustehokkuus kulkevat käsi kädessä: luonnonvarojen säästäminen säästää lähes aina myös kustannuksia.

Netumilla Green Design ja Green Coding ovat erottamattomat osat suunnitteluprosessia. Green Design on vihreän suunnittelun filosofia, jossa otetaan huomioon koko prosessin elinkaari sekä planetaariset sidosryhmät mahdollisimman pienien päästöjen saavuttamiseksi. Green Codingin eli vihreän koodaamisen tavoitteena on rakentaa ohjelmistoja, jotka käyttävät vain välttämättömän määrän energiaa ja dataa sekä hyödyntää laitteistoja ja verkkokapasiteettia tehokkaasti.

Vastuullisin voittakoon

Vastuullisuus on suunniteltavissa ja mitattavissa oleva asia, joka voisi tuoda kustannustehokkuutta myös julkisten varojen käyttöön. Jos julkisen sektorin toimijat haastaisivat IT-talot tosissaan mukaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen, säästyisi verovarojen ohella myös maapallon resursseja. Pienistä puroista syntyisi ajan kanssa voimakas virta, ja IT-toimittajien menetelmäosaaminen tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmastakin kasvaisi.

Vastuullisuus on itsestään selvä suuntaus, joka myös julkisten hankintojen pitäisi ottaa vakavasti. Yksittäisen yrityksen harteille ei saisi jättää päätöstä siitä, otetaanko ympäristönäkökulma projektissa huomioon vai ei. Kysymyksen pitäisi olla, kuinka paljon ympäristön resursseja säästetään projektin ansiosta. Vastuullisin voittakoon.

Keskustelemme asiasta mielellämme lisää – ota yhteyttä! 

 

Altti Raali
toimitusjohtaja, Netum Oy
040 5573047
altti.raali@netum.fi 

Sami Rantanen
Johtaja, myynti ja asiakkuudet, Netum Oy
040 7722920
sami.rantanen@netum.fi

Haluatko lisätietoja? Ota meihin yhteyttä!

    Olen kiinnostunut seuraavista palveluista:


    Sivustomme tietosuojaseloste, uutiskirjeen ja tiedotetilauksen tietosuojaseloste