Kesätyöntekijät vauhdissa – Kuinka kesä Netumilla on sujunut?

Harjoittelupaikat tarjoavat monelle uraansa aloittelevalle portin oman alan työtehtäviin sekä käsityksen siitä, millaisissa tehtävissä tulevaisuudessa on mahdollista työskennellä. Me Netumilla pidämme äärimmäisen tärkeänä, että ensimmäiset työkokemukset alalla ovat positiivisia ja onnistumme luomaan sujuvan siirtymän työelämään. Netumille valittiin tänä vuonna kuusi motivoitunutta ja innokasta IT-alan opiskelijaa tai vastavalmistunutta kesäharjoittelijoiksi erilaisiin tehtäviin.  Kyselimme näin kesän keskellä, kuinka kesätyöt Netumilla ovat sujuneet.

Monipuolinen työnkuva ja huima oppimiskäyrä

Netumilla harjoittelijoiden tehtävät ovat monipuolisia. Kesäharjoittelijoita valittiin tänä vuonna ohjelmistokehityksen, testauksen, pilvikehityksen ja projektinhallinnan tehtäviin.

IT-tradenomiopintojen loppumetreillä oleva Iina Lepistö aloitti toukokuussa Scrum master-harjoittelijana. Häneen on tehnyt vaikutuksen erityisesti työn monipuolisuus. ”Yllätyin itsekin siitä, miten monipuolinen työnkuva minulla on ollut. Olen päässyt muun muassa fasilitoimaan palavereita, jakamaan tietoa tiimissä sekä oppinut hahmottamaan suurempia kokonaisuuksia IT-projekteissa. Viimeisimpänä olen tutustunut yhden hankkeen tiimoilta tikettien ratkaisuun”, Iina kertoo.

Ensimmäiset viikot kesätyöntekijänä ovat monelle hektisiä ja uutta tietoa täytyy omaksua paljon. Netumilla on kuitenkin huomattu, että kesätyöntekijöidemme oppimiskyky on ollut korkealla tasolla. ”Iina hyppäsi tullessaan täysin uudelle tontille ja on osoittanut halukkuutta kehittyä scrummarina. Lisäksi hän on ottanut haltuun tuotantotikettien käsittelyä, mikä on helpottanut omaa työtäni”, kehuu Iinan rekrytoinut esihenkilö Ville Viljanen. Haluamme Netumilla panostaa perehdytyksen laatuun ja uskomme, että hyvin organisoitu ja selkeä perehdytys helpottaa oppimista.

Iina Lepistö

Kaikkien työpanosta arvostetaan 

Joulukuussa tietojenkäsittelyn tradenomiksi valmistunut Samuli Immonen oli ehtinyt kartuttaa pari vuotta osa-aikaista työkokemusta tuotetalossa. Aikaisemmin HR-sovellusta kehittäneelle Samulille ohjelmistokehitys oli jo tuttua ja taidoista on ollut hyötyä myös Netumilla. ”Teen tällä hetkellä pääsääntöisesti fronttikoodausta Reactilla ja TypeScriptilla. Tämän lisäksi olen päässyt perehtymään erilaisiin kirjastoihin. Olen oppinut todella paljon uutta tietoturvasta sekä asiakkaiden kanssa toimimisesta”, Samuli toteaa.

”Vaikka Samulilla oli vastaavanlaisista tehtävistä aikaisempaa kokemusta, sai hän nyt melko isonkin kakun vastuulleen. Luotin jo rekrypäätöksessä, että hommat hoituvat, mutta hän on ylittänyt odotukset työpanoksellaan”, kertoo esihenkilö Ville Viljanen.

Samulin toiveissa on oppia tulevaisuudessa lisää Java- ja Spring- backendistä.  Lisäksi ajatuksissa on alan hyödyllisten sertifikaattien suorittaminen. Kannustamme Netumilla aktiivisesti uusien teknologioiden oppimiseen ja osaamisen laajentamiseen jo uran alkuvaiheilta alkaen.

Työyhteisön tuki ja auttavat kädet ovat Netumilla tärkeässä roolissa. Erityisesti työuran alussa on tärkeää, että pystymme työnantajana osoittamaan riittävästi kannustusta ja myös virheet sallitaan. ”Etätyökulttuurihan Netumilla on tosi vahva, mutta olen huomannut, että täällä on aivan mahtavaa porukkaa töissä. Paljon on ihmisiä, joiden kanssa jakaa samoja mielenkiinnon kohteita ja perehtyminen on onnistunut hyvin, vaikka tietoa tulee paljon”, Samuli täsmentää.

Samuli Immonen

Tavoitteena jatko Netumilla

Testaustiimissä aloittanut Joni Koskinen tutustui Netumiin opiskelijavierailujen sekä messujen kautta. Netum oli yrityksenä vaikuttanut hänelle sopivalta työnantajalta. Kesän aikana Joni on päässyt syventymään niin ohjelmisto- kuin haavoittuvuustestauksenkin maailmaan. Tämän myötä omat tulevaisuuden toiveet ovat kirkastuneet. ”Kyberturvaosaamiseni on syventynyt merkittävästi ja testaustaidot ovat ottaneet isoja askeleita eteenpäin. Näissä haluaisin kehittyä vielä lisää. Opinnoissa testausta ei juurikaan opeteta ja olen huomannut, että se vaatii hieman omanlaista ajatusmaailmaa, jotta tunnistaa erilaiset virheiden mahdollisuudet”, Joni kertoo.

Pyrimme työtilanteen mukaan löytämään aktiivisesti jatkomahdollisuuksia kesän jälkeen, jonka vuoksi keskustelemme avoimesti jo haastatteluvaiheessa pitkän tähtäimen toiveista. Kesän edetessä onkin ollut ilo huomata, kuinka kesätyöntekijöidemme puheissa yhdistyy halukkuus jatkaa uraa Netumilla. ”Toiveissa on, että saisin jatkoa myös syksylle ja onnistuisin yhdistämään opinnot ja työnteon sujuvasti”, Joni avaa syksyn tavoitteitaan. Hänelle on tullut kiitosta muun muassa vahvasta oppimisen halusta sekä kyvystä omaksua vaikeitakin kokonaisuuksia.

Esihenkilöiden näkökulmasta kesä on mennyt mallikkaasti. ”Kokonaisuutena kesä on sujunut todella hyvin ja kesätyöntekijämme ovat olleet hyvällä tapaa itsenäisiä ja omatoimisia. He kyselevät myös aktiivisesti, jos tarvitsevat apua tai jokin on epäselvää”, Ville Viljanen toteaa.

Netumilla on kokemusta juniorosaajien työllistämisestä useiden vuosien ajalta. Meille on ollut kunnia toimia ensimmäisenä alan työpaikkana monelle nuorelle IT-osaajalle. Moni tämänkin hetkisistä työntekijöistämme on saapunut meille aikanaan kesätöiden tai harjoittelun kautta.

Joni Koskinen

 

Veera Inna
Rekrytoinnit
044 511 4574
veera.inna@netum.fi