‹ Asiakastarinat

Gasgridin integraatioratkaisu varmistaa saumattoman tiedonkulun kaasumarkkinoilla

Netum on ollut Gasgrid Finlandin integraatiokumppani yhtiön alkumetreiltä lähtien. Suuret muutokset kaasumarkkinoiden toimintaympäristössä ovat osoittaneet integraatioratkaisun toimivuuden myös uusissa markkinatilanteissa.

Tammikuun 1. päivänä 2020 Suomen kaasumarkkinat avautuivat kilpailulle. Siitä lähtien kaasun siirrosta Suomessa on vastannut Gasgrid, Gasumista eriytetty valtio-omisteinen yhtiö. Netum on vastannut Gasgridin integraatioratkaisusta alusta asti pitäen huolen tiedonvälityksen sujuvuudesta eri markkinaosapuolille.

Kun päätös Gasgridin eriyttämisestä oli tehty, meillä oli hyvin vähän aikaa löytää luotettava ja asiantunteva integraatiokumppani, joka hallitsisi kriittisetkin tilanteet. Netum erottui nopeasti joukosta ja vakuutti meidät ennen kaikkea korkealla motivaatiotasollaan ja innolla lähteä kokonaan uudelle toimintakentälle. Yhteistyömme on siitä lähtien sujunut hyvin, Gasgridin kaupallisten järjestelmien palvelupäällikkö Tiina Niinimäki kertoo.

Gasgridin kaupallisten järjestelmien palvelupäällikkö Tiina Niinimäki

Netumin integraatiotoiminnoista vastaava Juho Elometsä kertoo alkuvaiheen olleen hektistä, mutta palkitsevaa aikaa.

Hyppäsimme käytännössä liikkuvaan junaan, kun integraatioratkaisun rakentamiseen oli vain muutama kuukausi aikaa. Oli siinä pohtimista, että miten saadaan homma haltuun. On ollut kuitenkin hienoa olla alusta asti mukana kehittämässä, toteuttamassa ja ylläpitämässä ratkaisua kansallisesti näin merkittävälle organisaatiolle, Elometsä sanoo.

Poikkeuksellista oli myös valvonnan intensiivisyys. 

Integraatioasiakas tarvitsee harvoin 24/7 valvontaa, mutta Gasgridin integraatioympäristöä valvoimme kellon ympäri kaasumarkkinoiden avautuessa, koska toiminta on yhteiskunnallisesti niin tärkeää. Sittemmin tälle ei ole enää ollut tarvetta, koska kaikki on sujunut niin hyvin, Elometsä sanoo.

Juho Elometsä vastaa Netumin integraatiotoiminnoista

Low code -alusta vapauttaa resursseja

Gasgrid raportoi paitsi sisäisesti ja asiakkailleen, myös eri viranomaistahoille, kuten Euroopan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACERille sekä Euroopan kaasumarkkinoiden itsesääntelyelimelle ENTSOGille. Edellytyksenä kumppanin valinnalle oli turvallisen AS4-protokollan käyttö integraatioratkaisussa.

Liiketoimintatiedon oikea-aikainen ja laadukas siirtyminen läpi prosessin on keskeisessä osassa toimintaamme, Niinimäki sanoo.

Integraatioalusta tarjoaa automatisoidun ja visuaalisen näkymän organisaation viestinvaihtoon. Työkalu tekee organisaatiossa kulkevasta tiedosta yhdenmukaista ja helposti hallittavaa.

Työkalu on niin kutsuttu low code -alusta, eli se ei vaadi käyttäjältään koodaustaitoja vaan on hyvin helppokäyttöinen ja ketterä, Netumin Elometsä kertoo.

Low code -alusta poikkeaa monesta integraatioympäristöstä, mutta se on vakuuttanut Gasgridin. Gasgridin IT-asiantuntija Tero Kinnunen pitää ratkaisun keskeisenä hyötynä ajan vapautumista muuhun työhön.

Integraatioratkaisun myötä käsityötä vapautuu paljon, joten voimme keskittyä siihen, missä olemme itse hyviä. Alusta on läpinäkyvä ja soveltuu hyvin kaasumarkkinaan ja meidän tarpeisiimme, Kinnunen sanoo.

Netumin Juho Elometsä ja Teemu Saarinen sekä Gasgridin Tiina Niinimäki

Vetytalous tuo liiketoimintamahdollisuuksia

Kaasumarkkinoiden avautuessa kaikki maakaasu tuli Suomeen Venäjältä. Viime vuonna toimintaympäristö muuttui kertaheitolla, kun Ukrainan sodan seurauksena kaasun tuonti Venäjältä lopetettiin. Gasgrid oli täysin uudenlaisen tilanteen äärellä.

Sittemmin Haminaan on valmistunut nesteytetyn maakaasun LNG-terminaali ja Inkooseen on rantautunut LNG:tä varastoiva Exemplar-terminaalilaiva.

Olemme yhtäkkiä ympäristössä, jossa on monta toimittajaa ja jossa verkostojen merkitys kasvaa. Vaikka muutokset ovat olleet radikaaleja, ovat ne toisaalta vauhdittaneet hiilineutraalisuustavoitteihin pääsemistä, Kinnunen sanoo.

Muutokset ovat heijastuneet myös Gasgridin digitaaliseen tiedonkulkuun. Integraatioratkaisu on osoittanut toimivuutensa haasteidenkin äärellä.  

Sanoisin, että ei alusta ainakaan ole pullonkaulana ollut, vaan pikemminkin uusien toimintatapojen mahdollistaja, Kinnunen toteaa.

Tulevaisuudessa vihreän siirtymän investoinnit erityisesti vetytalouteen tulevat mullistamaan edelleen markkinoita. Niinimäki korostaa vetytalouden merkitystä Gasgridin tulevaisuudelle.

– Vedyssä on valtavat mahdollisuudet Gasgridin ympäristöarvojen mukaisen toiminnan vahvistamiselle. Vetytalous tuo investointeja ja työpaikkoja Suomeen, ja on upeaa, että Gasgrid on tässä kehityksessä mukana, Niinimäki sanoo.