‹ Asiakastarinat

Nykyaikainen mobiiliviestintäratkaisu tarjoaa asiakaslähtöistä ja ketterää palvelua Dietan asiakkaille

Kehitimme yhteistyössä kumppanimme Link Mobilityn kanssa Dieta Oy:lle mobiiliviestintäratkaisun, joka vastaa heidän asiakkaidensa tarpeisiin sekä auttaa heitä kehittämään omaa toimintaansa yhä asiakaslähtöisemmäksi. Netumin ja LINKin tarjoaman ratkaisun avulla Dieta pystyy viestimään asiakkailleen yhä tavoittavammin, tehostamaan omaa toimintaansa sekä kasvattamaan asiakastyytyväisyyttä.

Dieta Oy on yksi Suomen johtavista ammattikeittiöiden kokonaistoimittajista ja heidän asiakkaisiinsa kuuluvat lukuisat ammattikeittiöt ympäri maata. Kerättyjen asiakastyytyväisyyskyselyiden mukaan Dietan huoltotilauksiin liittyvässä tiedottamisessa oli parantamisen varaa. ”Olemme huomanneet selkeän viestin asiakkailtamme: he toivovat aina yhteydenottoa etukäteen, ennen kuin huoltoedustajamme on menossa huoltamaan tai korjaamaan asiakkaan keittiölaitteita”, sanoo jälkimarkkinoinnin kehityspäällikkö Juhana Timperi Dieta Oy:ltä. Aikaisemmin huoltotilauksiin liittyvä tiedottaminen hoidettiin puhelimella ja sähköpostilla, mutta Netumin ja LINK Mobilityn tarjoaman ratkaisun myötä viestintää saatiin tehostettua merkittävästi.

 ”Pyrimme avoimen uteliaasti kokeilemaan uusia mahdollisuuksia, joilla kehittää toimintaamme. LINKin ja Netumin tarjoama palvelu vaikutti kiinnostavalta sen muokattavuuden, helpon ylläpidon ja ketteryyden takia”, mainitsee Timperi.

Kaksisuuntaista ja älykästä kommunikaatiota 

Netumin ja LINK Mobilityn yhteistyön tuloksena Dietalla on käytössään LINK Conversations -mobiiliviestintäratkaisu, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen ja älykkään kommunikoinnin loppukäyttäjän sekä yrityksen välillä. Netum on integroinut ja yksilöinyt ratkaisun juuri Dietan tarpeisiin sopivaksi. Keskustelu asiakkaan kanssa aloitetaan REST API -rajapinnan kautta tehtävillä kutsuilla, joilla myös palautetaan kyselykohtaiset vastaukset Dietan järjestelmään.

”LINK Mobilityn hyvin dokumentoitu ja monipuolinen LINK Conversations -rajapinta nopeutti ja helpotti huomattavasti Dietalle räätälöidyn ratkaisun kehittämistä. Tämän ansiosta pystyimme luomaan standardoidun integraation, jota voidaan laajentaa Dietan tarpeiden mukaan. Yhteistyö sekä LINK Mobilityn että Dietan kanssa sujui saumattomasti projektin kaikissa vaiheissa”, Netumin integraatiotoiminnoista vastaava Juho Elometsä kiittelee.

Ratkaisussa korostuvat erityisesti kaikkien osapuolten monipuolinen osaaminen ja yhteistyön tuloksena syntynyt nykyaikainen palvelu Dietan asiakkaille. Ja juuri näissä on onnistuneen ja toimivan yhteistyön ydin – oman alansa asiantuntijat luovat yhdessä ratkaisuja, jotka tuottavat lisäarvoa yrityksille sekä loppukäyttäjille.

"Dietan innokkuus ja selkeä visio toteutettavasta viestintäratkaisusta ohjasivat projektia alusta loppuun asti. Netum räätälöi ratkaisun täydellisesti Dietan viestintätarpeisiin. Eri järjestelmien välinen tiedonhaku ja tiedon välitallentaminen ei olisi ollut mahdollista ilman Netumin osaamista. Lopputuloksena saatiin loppuasiakkaalle yksilöity mobiilikeskustelu, joka tehostaa ja helpottaa osapuolten välistä kommunikointia. Projektin valmistumisen jälkeen oli ilahduttavaa kuulla Dietan jatkosuunnitelmista LINK Conversation -alustan käytön laajentamisesta rinnakkaisiin käyttökohteisiin", mainitsee LINK Mobilityn Partner Manager Pasi Toivokoski.

Ratkaisun helppokäyttöisyys ja datan selkeä raportointi saavat kiitosta 

Dieta on käyttänyt LINK Mobilityn ja Netumin tarjoamaa ratkaisua helmikuun 2023 lopusta lähtien ja he ovat huomanneet muutoksia jo omassa toiminnassaan sekä asiakkaiden suunnalta. Hienoista kasvua asiakastyytyväisyyskyselyissä on raportoitu ja tuloksia seurataan aktiivisesti.

Ratkaisu on jalkautettu sujuvaksi osaksi Dietan sekä heidän asiakkaiden arkea. Etenkin ratkaisun helppokäyttöisyys sekä datan selkeä raportointi ovat saaneet kiitosta niin asiakkaiden kuin Dietankin suunnalta. ”Nyt alkukesällä muokkasimme kyselyä tuotemyyntiosastomme tarpeisiin. Olemme erittäin tyytyväisiä, kuinka helposti ja pienellä vaivalla kysely on muokattavissa ja räätälöitävissä”, Timperi kertoo.

Kokonaisuudessaan projekti on erinomainen esimerkki siitä, miten mobiiliviestinnän avulla yritykset pystyvät toimimaan yhä asiakaslähtöisemmin ja tehostamaan omia prosessejaan. Projekti ei kuitenkaan olisi näin onnistunut ilman monipuolista ammattitaitoa ja sen myötä saavutettua saumatonta käyttöönottoa. Sillä on pystytty varmistamaan se, että ratkaisu on saatu yksilöityä vastaamaan Dietan ja heidän asiakkaiden tarpeisiin täydellisesti. Tällä tavoin palvelu integroituu osaksi yrityksen arkea ja työntekijöiden toimintamalleja, mikä takaa positiivisia tuloksia nyt ja tulevaisuudessa.

Dieta Oy

Dieta Oy on yksi Suomen johtavista ammattikeittiöiden kokonaistoimittajista. Dieta toimii osana viime vuosina voimakkaasti kasvanutta Dieta Group -konsernia. Tärkein tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme menestymään. Toteutamme ammattikeittiöt kahviloista ja ravintoloista – sairaaloiden, koulujen ja palvelutalojen keittiöihin 30 vuoden vahvalla kokemuksella. Yksilöityjä astia-, tarvike-, laite- ja palveluratkaisuja tarjoamalla teemme asiakkaittemme onnistumisista toistuvia.

LINK Mobility

LINK Mobility on Euroopan johtava mobiiliviestintäratkaisujen tarjoaja sekä rohkea CPaaS-edelläkävijä. Tavoitteenamme on tehdä mobiiliviestinnästä sekä nykyaikaisesta, digitaalisesta vuorovaikutuksesta mahdollisimman helppoa yrityksille ja asiakkaille – koska jokaisella viestillä on merkitystä. LINK Mobility Oy on osa LINK Mobility Group -konsernia, jolla on yli 24 toimistoa 18 maassa ja konsernin pääkonttori sijaitsee Oslossa.