‹ Asiakastarinat

Orkla tiedolla johtamisesta: ”Tämä on matka, joka ei pääty koskaan”

Pohjoismaiden suurin päivittäistavarakaupan toimittaja Orkla ja Netum ovat tehneet vuoden verran yhteistyötä tietovarastoinnin kehittämisessä ja datan hyödyntämisessä.

Abba, Felix, Panda, Taffel… Orkla Suomi pyörittää niin montaa päivittäistavarakaupan brändiä, että se koskettaa tavalla tai toisella lähes jokaisen suomalaisen arkea. Yrityskauppojen myötä vuosien varrella kasvanut ja monimuotoistunut Orkla on viime vuosina ollut haasteen edessä: miten yhtenäistää data ja tiedonhallinnan prosessit eheäksi kokonaisuudeksi?

Oma tietovarasto oli rakennettu itse Microsoft EDL-työkalujen avulla, mutta nyt ulkopuoliselta ammattilaiselta tarvittiin visiota sen kehittämiseen. Netum oli Orklan CIO:n Antti Havolan mielikuvissa sopiva ehdokas tiedonhallinnan kumppaniksi: ammattitaitoinen ja nopeasti reagoiva firma, jonka asiantuntijat vaikuttivat kaiken lisäksi hyviltä tyypeiltä. Nyt yhteistyötä Netumin kanssa on takana vuoden verran, ja odotukset ovat ylittyneet.

Käynnistimme kumppanuuden ketterästi kokeillen, ja yhteistyö on laajentunut askel askeleelta. Tahtotilanamme on pitkäaikainen kumppanuus ja Netumin entistä vahvempi rooli tietovarastomme ylläpitäjänä ja kehittäjänä, Havola sanoo.

Netumin alkuperäinen rooli konsultoijana ja apukäsinä on vahvistunut entistä strategisemmaksi tiedolla johtamisen kumppaniksi. Dennis Eliasson, Netumin tekninen arkkitehti, pitää Orklan asiakkuutta poikkeuksellisena monella tapaa.

– Tällaisessa työskentelytavassa on iso ero suuriin tietovaraston rakennusprojekteihin verrattuna. Nopeaa reagointia, ketterää räätälöintiä ja suoraan asiaan menemistä – siitä olen nauttinut. Loppujen lopuksi data on aina dataa, oli asiakas millä toimialalla tahansa, Eliasson sanoo.

Tietovarastointia parannetaan jatkuvasti ja hyviä käytäntöjä hiotaan matkan varrella. Hitaita prosesseja ja raskaita rakenteita pyritään välttämään.

– Tietovarastointi ei ole meillä projekti, jossa on alku ja loppu, vaan pikemminkin matka, joka ei pääty koskaan. Tämä on strateginen ohjelma, jossa kehitettävää on jatkuvasti maailman muuttuessa, Havola sanoo.

Kaupan alan murros on jo todellisuutta

Tulevaisuus päivittäistavarakaupan alalla näyttää muutosten temmellyskentältä. Verkkokauppa ravistelee alaa ja uusia myyntikanavia ilmestyy jatkuvasti. Orklalle se merkitsee siirtymistä lähemmäs kuluttajaa.

– Asiakkaat valitsevat, mistä haluavat ostaa, ja myyntikanavat pirstaloituvat sen mukana. Meidän pitää tehdä tämä kaikki mahdolliseksi kuluttajille ja varmistaa, että tuotteemme löytyvät helposti myös verkosta ja hakukoneista.

Tavoitteena Orklalla on laajentaa jatkuvasti datan käsittelyä ja hyödyntää datan tarjoamia mahdollisuuksia. Tietovarastointi syvenee tiedolla johtamiseksi, askel askeleelta.

– Vielä on paljon työtä tehtävänä, Havola sanoo.

Toteutuksesta vastasi nykyisin Netum Group Oyj:hin kuuluva Cerion Solutions Oy. Netum Group Oyj osti Cerion Solutions Oy:n koko osakekannan 1.10.2021. Uuden organisaatiorakenteen myötä Cerionin työntekijät ja toiminnot siirtyivät Netum Oy:hyn 1.10.2022 ja virallisesti Cerion Solutions Oy sulautui Netum Oy:hyn 31.12.2022.