‹ Asiakastarinat

SE Mäkinen päivitti integraatiojärjestelmänsä – hyötyinä prosessien toimintavarmuus, säästöt ihmistyössä ja rajapintojen reaaliaikainen käsittely

SE Mäkinen on yli 60-vuotias kotimainen autologistiikan perheyritys, joka huolehtii esimerkiksi uusien ajoneuvojen logistiikkaketjusta ja siihen liittyvästä hallinnosta. Yrityksen päämäärä on palvella suomalaista autokauppaa yhä paremmin, ja siksi myös uusiin teknologioihin liittyvän osaamisen kehittäminen on tärkeää.

”Autoalalla asiakkaiden tuotteet uudistuvat kolmen vuoden syklillä – ja muutaman kuukauden välein automalleista tulee uusia versioita. Meidän aiempien liittymiemme ongelma on ollut, että ne eivät tunnistaneet automalleja ja syötettävät tunnisteet ovat hyvinkin kryptisiä. Ajojärjestäjä sai asiakasyritykseltä koodin ja lyhyen kuvauksen järjestelmään syötettävästä tuotteesta, kuten automallista. Tarkemmat tiedot piti etsiä netistä.”
SE Mäkisen kehitysjohtaja Reijo Pursiainen

Netum Integrations auttoi valitsemaan ja ottamaan käyttöön asiakkaan tarpeita vastaavan järjestelmän

Yhteistyö Netum Groupiin kuuluvan Netum Integrations Oy:n (ent. AgentIT Oy) kanssa alkoi konsultointityönä, jonka tavoitteena oli kartoittaa eri vaihtoehtoja järjestelmäintegraatiota varten. Netum teknologiariippumattona toimijana esitteli SE Mäkiselle 15 järjestelmää ominaisuuksineen, joista valikoima rajattiin viiteen yrityksen tarpeisiin parhaiten sopivaan.

Valintakriteerit pohjautuvat Netumin kokemukseen ja valmiiksi kerättyyn tietopohjaan ja vertailutaulukoihin. Yksi SE Mäkisen valintakriteereistä oli se, millä tavoin uusi järjestelmä auttaa heitä parantamaan omaa asiakaspalveluaan.

”Kumppanimme ovat suuria yhtiöitä, joiden IT-osastot ovat toisinaan jäykkiä. Tarvitsimme järjestelmän, jota voi asiakastarpeen mukaan räätälöidä. Halusimme myös järjestelmän, joka on ajankohtainen ja päivittyy jatkuvasti”
SE Mäkisen kehitysjohtaja Reijo Pursiainen

Ratkaisuksi valittiin Axwayn B2Bi-integraatiojärjestelmä, joka yhdistää organisaatioiden välisen tiedonsiirron ohjelmointirajapintaan. Tiedonsiirto voi olla esimerkiksi yritysten järjestelmien välistä automaattista tietojen vaihtoa, kuten varastosaldojen päivitystä, tilauksia tai hinnastoja – tai kuten tässä automalleja.

Tuotteen valinnan jälkeen SE Mäkinen tilasi sille käyttöönottoprojektin. Ottaen huomioon integraatioiden kriittisyyden SE Mäkisen liiketoiminnassa, muutokset tuli tehdä hallitusti - toteutukset suoritettiin uuteen, rinnakkain toimivaan ympäristöön ja siinä ohessa tehtiin migraatioita vanhasta uuteen. Käyttöönotettavat valvontatyökalut sovitetaan aina asiakkaan prosesseihin.

Halli

”Uusi järjestelmä toimii automaattisesti niin, että Netumin meille räätälöimään valvontanäyttöön tulee lista kaikista virheistä järjestelmässä, ja voimme päivittää tiedot sen perusteella. Olemme säästäneet sen ansiosta paljon ihmistyötä. Toinen hyöty on se, että pystymme käsittelemään integraatioita reaaliaikaisesti.”
SE Mäkisen kehitysjohtaja Reijo Pursiainen

Käyttöönoton jälkeen oli tarkoitus, että järjestelmä siirtyy SE Mäkisen omaan hallintaan. Aikataulu- ja resurssimuutokset ovat kuitenkin johtaneet siihen, että yhteistyö jatkuu edelleen – Pursiaisen mukaan todennäköisesti vuosia. Yrityksen orgaaninen kasvu on sitonut sen omat resurssit muualle, joten Netum hallinnoi edelleen integraatiojärjestelmää asiakasympäristön tuntevan tiimin avulla.

Integraatioiden keskitetyn hallinnan ja automaation avulla taataan SE Mäkisen liiketoiminnalle prosessien toimintavarmuus. Ylläpidolla ja hallinnalla varmistetaan ratkaisun pitkä elinkaari sekä nopea reagointi poikkeamien käsittelyssä ja laatu muutoshallinnan yhteydessä.

SE Mäkinen

”Netum auttoi ratkaisemaan oman organisaatiomme resurssihaasteet. He ovat olleet joustava kumppani.”
SE Mäkisen kehitysjohtaja Reijo Pursiainen

 Netum Integrations Oy kuuluu Netum Groupiin.