Tietosuoja

Monipuoliset tietosuojapalvelumme hallinnasta käytännön toteutukseen

Tietosuojapalveluihimme kuuluu

 • Tietosuojan kehittäminen ja vaatimusten mukaisuus ISO/IEC 29100:2020 mukaisesti
 • Henkilötietojen käsittelyn nykytilan kartoitus
 • Tietosuojariskien arviointi ja hallinta
 • Vaikutustenarvioinnin (DPIA) toteuttaminen
 • Tietosuojan ohjeistus ja koulutus
 • Tietosuoja myynnissä ja markkinoinnissa
 • Ulkoistettu tietosuojavastaava-palvelu asiakkaalle jatkuvana palveluna
Netum

Tietosuojavastaava on organisaation sisäinen asiantuntija, joka seuraa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojan toteutumista organisaatiossa

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan tietosuojavastaava on nimitettävä, jos:

 • organisaationne on julkishallinnon toimija
 • käsittelette laajamittaisesti arkaluontoisia tietoja
 • seuraatte ihmisiä laajamittaisesti, säännöllisesti ja järjestelmällisesti

Monissa organisaatioissa tietosuojan hallinta ei ole kokopäiväinen tehtävä. Tietosuoja-asetuksen mukaan organisaatiot voivat hankkia tietosuojavastaavan myös oman organisaation ulkopuolelta. Netum tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin perustuvaa räätälöityä tietosuojavastaavan palvelua.

Palvelumme hyödyt organisaatiollesi ovat:

 • tietosuojalainsäädännön mukaisen toiminnan kehittäminen ja varmistaminen
 • ei tarpeen varata omia resursseja tehtävän hoitamiseen, vaan voitte keskittyä omaan ydinliiketoimintaan
 • korkean asiantuntemuksen tietosuojavastaava, joka on perehtynyt lainsäädäntöön
 • kustannustehokkuus: tarjoamme palvelun kiinteällä kuukausiveloituksella

Tietosuojavastaavan tehtäviä ovat:

 • neuvoo ja informoi tietosuojalainsäädännön mukaisista velvollisuuksista
 • opastaa ja valvoo:
  • menettelytapaohjeiden soveltamista
  • tietosuojariskien tunnistamista
  • vaikutustenarvioinnin laatimista
 • toimii yhteyshenkilönä mahdollisissa tietosuojaloukkaustilanteissa valvontaviranomaisiin
 • toimii yhteyshenkilönä rekisteröidyille
 • tiedottaa ja raportoi sovitulla tavalla.

Tietosuojan hallinta jatkuvana palveluna sopii erityisesti niille organisaatioille, joilla on rajallisesti tietosuojaosaamista tai -resursseja. Tarjoamme tietosuojavastaavan käyttöönne muutaman päivän kuukaudessa.

Netum
Juha-Pekka Leskinen

Haluaisitko keskustella yrityksenne kyberturvallisuudesta?

Harri Suni
Johtaja, kyberturvallisuuspalvelut
harri.suni(at)netum.fi
+358408392323

 

Netum