Jatkuva iterointi ja avoin kommunikointi takaavat onnistuneen data-alustaprojektin

Helmikuu polkaistiin käyntiin oppilaitoksille ja korkeakouluille räätälöidyllä webinaarilla, missä etsittiin vastausta kysymykseen, miten moderni data-alusta rakennetaan Azure-pilvipalvelussa.

Webinaari koostui kahdesta osiosta. Aluksi Altti Raali kävi läpi, mitä moderneilla data-alustoilla tarkoitetaan. Raali korosti kustannustehokkuutta ja skaalautuvuutta, joita Azure-pilvipalveluun pohjautuva alusta tarjoaa.

Raali esitti kaksi nyrkkisääntöä onnistuneelle data-alustaprojektille. Ensinnäkin projektin tulee lähteä liikkeelle liiketoiminnan tarpeista.

  • Käsitemallinnus on erinomaisen hyvä tapa varmistaa liiketoimintalähtöisyys. Käsitemalli on yhteinen kieli kaikille toimijoille projektissa: liiketoiminnalle, IT:lle ja toimittajille, Raali painotti.

Toiseksi projektin tulee olla luonteeltaan iteratiivinen, eli kehittäminen on jatkuvaa eikä kertaluontoista. Pienet askeleet eteenpäin, tulosten tarkka seuranta ja ketterät muutokset projektiin ovat onnistuneen projektin elinehto. Teknisessä mielessä Data Vault 2.0 mahdollistaa data-alustan ketterän kehittämisen ja ratkaisun skaalautumisen toimintaympäristön muuttuessa.

Webinaarin toinen osio oli paneelikeskustelu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin data-alustaprojektista. Paneelikeskustelun veti Henrikki Kemppainen, ja keskustelijoina olivat Xamkin data-analyytikko ja projektipäällikkö Lotta Frimodig sekä projektitiimin asiantuntijat Peter Ahlskog ja Janne Ylä-Poikelus.

Xamkille on tuotettu täysin automatisoitu data-alusta kokonaisuus. Liikkeelle lähdettiin luomalla raportit ja mittarit  rahoitusmalli-indikaattoreille. Raportointi kattaa laajan kokonaisuuden useilla näkymillä, ja pakettia on tarkoitus laajentaa jatkossa. Alkuvaiheen projektisuunnitelmassa määriteltiin muun muassa mitä mittareita rahoitusmalli-indikaattoreissa on, missä data sijaitsee ja miten data saadaan lähdejärjestelmistä Xamkin käyttöön. Fokus oli vahvasti tulevaisuudessa.

  • Mietimme koko ajan pitkän tähtäimen kokonaiskuvaa: minkälaiseen maailmaan olemme menossa, Frimodig sanoi.

Projektissa ei luonnollisesti vältytty haasteilta, vaan yllätyksiä tuli matkan varrella mukaan. Datan laatu vaihteli, eikä sen käsittely ja mallintaminen ollut aina helppoa. Korona-ajan etäpalaverit toivat oman erityispiirteensä vuorovaikutukseen.

  • Avainkysymys oli, kehittyykö projektitiimi todelliseksi tiimiksi. Toimittajan ja meidän välinen yhteistyö oli sitä luokkaa, että meistä tuli aito tiimi, Frimodig kiitteli.

Myös Ahlskog korosti tiedonkulun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

  • Kaikki keskustelut ja projektidokumentit koottiin, ryhmiteltiin ja tallennettiin Teamsiin, jotta ne olisivat kaikkien avainhenkilöiden löydettävissä. Projektissa ei ollut mitään tietoa, joka jäi vain sähköposteihin. Projektin pilkkominen pieniin, helposti hallittaviin palasiin ja toimenpiteiden yhdessä priorisointi toi ketteryyttä etenemiseen, Ahlskog sanoi.

Porukan ”Azure-velho” Janne Ylä-Poikelus kuvaili, mitä seikkoja on huomioitava, kun data-alustaa lähdetään rakentamaan Azure-pohjalle.

  • Azuren toiminnallisuuksia on satoja, mutta tällainen projekti koostuu vain muutamasta. Näistäkin komponenteista voi syntyä suuria kustannuksia nopeasti, mikäli valitaan liian suuria resursseja ja kapasiteettia käyttöön. Suunnittelu ja ennakointi on tärkeää, jotta osataan varautua myös tuleviin haasteisiin, Ylä-Poikelus sanoi.

Osaprojektit alkoivat välillä limittäin ja lomittain, ja yhdelle viikolle ajoittui kerran kolme eri kick-offia. Vauhdikas eteneminen vaati nopeaa päätöksentekokykyä, pivotointia tarpeen mukaan sekä ripeää käytäntöön viemistä. Iteratiivisuus nousi sekä Ahlskogin että Frimodigin puheenvuoroissa merkittävään rooliin.

  • Raporttien sisäisten testausten jälkeen pidettiin aina yhteiset sessiot, joissa käytiin läpi kaikki puutteet. Niitä iteroitiin läpi välillä monen kierroksen verran, kunnes saatiin luvut täsmäämään. On tärkeää, että ongelmat saadaan selvitettyä, jotta asiakas voi luottaa järjestelmään, Ahlskog sanoi.
  • Etumme on, että teemme Xamkissa itse kaikki raporttimme. Tämä tarkoittaa, että teemme käytännössä koko ajan testausta, heti siitä alkaen, kun data on näkyvissä latausalueella. Testausta ei oikein edes voi erottaa erilliseksi vaiheekseen meillä, joten voi sanoa, että me tunnemme datamme, Frimodig sanoi.

Webinaaritallenteen löydät YouTube-kanavaltamme.

Webinaarin toinen osa tiedolla johtamisesta pidettiin 20.4.2022.
Tämäkin tallenne löytyy YouTube-kanavaltamme.

Artikkelin alkuperäinen versio on julkaistu Cerion Solutionsin www-sivuilla 22.2.2022.
Cerion Solutions on osa Netum Groupia.