Johdon konsultointi

Selkeyttä ja suuntaa organisaation digitransformaatioon

Selkeyttä ja suuntaa liiketoimintamuutosten toteuttamiseen

Konsultoinnista saat selkeyttä ja suuntaa digitalisaation valmiuksien ja varantojen edistämiseen sekä liiketoimintamuutosten toteuttamiseen teknologian avulla – ihmistä unohtamatta. Viisain tapa rakentaa kestäviä IT-ratkaisuja on kehittää uusia toteutuksia huomioiden olemassa olevat ratkaisut. Näin digimuutos menee eteenpäin sujuvammin, kustannustehokkaammin ja saadut ratkaisut kestävät aikaa. Lopputuloksena näet yrityksesi nykytilanteen ja kehityspolun selkeästi, tiedät mikä on tavoitteenne ja saat järkevät työkalut sinne pääsemiseksi.

"Vuosittaiset kustannussäästöt uudistetun Kirkkoverkon myötä ovat yli 300 000 euroa."

Juha Tuohimäki, Talousosaston johtaja, Kirkkohallitus

Viisas kumppanisi vastuullisessa digitalisaatiossa

Strategia- ja investointihankkeet

Tuemme strategiatyötä ja teemme substanssi- ja asiakaslähtöisiä vaativia selvityksiä sekä kokonaisarviointeja digitalisaatiopotentiaalin hyödyntämiseksi.

 • Digitaalisen liiketoiminnan maturiteetti ja kustannus-hyötyanalyysit
 • Digistrategian ja tietojohtamisen strategian kirkastaminen
 • Digitalisaation ja tietojohtamisen rooli liiketoiminnassa/strategiassa, esimerkiksi
  • Liiketoiminnan käsitemallinnus
  • ”Datasta ansaintaa” – datatalouden mahdollisuudet
 • Digitalisaatioon liittyvät strategiset investointiesitykset ja rahoitushakemukset​

Liiketoimintamallien kehittäminen

Autamme organisaatiota rakentamaan kyvykkyyttä sekä tehostamaan ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia digitalisaation avulla.

 • Digitalisointimahdollisuuksien tunnistaminen, suunnittelu ja kustannuslaskelmat
 • Liiketoimintaa tukevien digitaalisten ratkaisujen innovointi, esim. tekoälyä ja robotiikkaa hyödyntäen
 • Ekosysteemien kehittäminen digitalisaation avulla
 • Toimintaskenaariot – toimintamallien, palvelujen ja prosessien järjestäminen ja kehittäminen
 • Digitransformaatioon liittyvän kulttuurimuutoksen läpiviennin suunnittelu

Digitalisaation muutosjohtaminen

Tuemme kokonaisvaltaisessa muutosten läpiviennissä huomioiden johtamisessa tehtävät teknologiset muutokset, sidosryhmät ja kulttuurimuutoksen.

 • Digitalisaatiomuutoksen visio ja tiekartta
 • Strategisten mittareiden määrittely
 • Toimeenpanosuunnitelmat ja hankesuunnittelu
 • Muutosten läpivienti ja johtaminen
  • Hanke- ja projektijohtaminen, ml. kustannus-, hyöty- ja vaikutusanalyysit, riskien hallinta
  • OKR-tavoitejohtamismalli strategian toteuttamiseen
 • Mentorointi ja valmennus esihenkilöille ja organisaatiolle
 • Kriisitilanteiden haltuunotto ja hallinta
 • Vuokrajohtajapalvelu IT-palveluille
 • Ulkoistus- ja hankintakonsultointi

Kestävät ja toimivat ratkaisut yrityksesi IT-haasteisiin

Kokeneet asiantuntijamme pystyvät luomaan organisaatiollesi näkemyksen sekä toteutussuunnitelman tai tiekartan, joiden avulla saavutat tavoitteesi. Tyypillisiä tavoitteita ovat esimerkiksi tuottavuuden parantaminen, liiketoiminnan kasvattaminen, toiminnan tehostaminen, nopeampi tuotekehitys tai kestävällä pohjalla lepäävä investointi. Kokeneiden konsulttiemme tukena on talon täydeltä käytännön toteutuksia tekeviä asiantuntijoita. Pelkkien teorioiden sijasta osaamme neuvoa, kuinka muutos tehdään ja viedään läpi käytännössä. Siksi uskallamme luvata, että saat aina järkevät toteutussuunnitelmat projektiisi, vältät tyypilliset hankintojen karikot ja tietoturvan sokeat pisteet. Tuloksena on toimiva ja kustannuksiltaan järkevä ratkaisu, joka palvelee liiketoimintasi tarpeita joustavasti myös tulevaisuudessa. Asiantuntijamme osaavat huomioida nykyiset ratkaisut ja suhteuttaa niihin järkevät ja toteuttamiskelpoiset uudistukset.

Miten hyödyt konsultointi­palveluistamme?

 • Meillä on pitkä ja laaja kokemus IT-alalta
 • Saat selkeän kuvan lähtötilanteesta
 • Kehität vanhaa ja uutta viisaasti
 • Näet tavoitetilan tarkasti
 • Sinulla on tehokkaat työkalut tavoitteisiin pääsemiseksi
 • Saat järkevän toteutussuunnitelman projektillesi
 • Tukenamme ovat Netumin omat tekniset asiantuntijat
 • Saat meiltä halutessasi kaiken suunnitelmista toteutuksiin

Huippuluokan osaamista organisaatioosi

 • Digitalisaatiomuutoksen visio
 • Muutoksen tiekartta
 • Digistrategia, toimeenpano-
  suunnitelmat ja hankesuunnittelu
 • OKR-tavoitejohtamismalli
 • Digitaalisen liiketoiminnan maturiteetti,
  suunnittelu ja kustannuslaskelmat
 • Muutos- ja kriisitilanteiden haltuunotto ja hallinta
 • Tilapäinen tarve johtamisresursseille
 • Mentorointi ja valmennus esihenkilöille ja organisaatiolle
 • Suunnittelu, organisointi ja johtaminen
 • Kehittävät väliarvioinnit sekä loppuarvioinnit
 • Kustannusarvioinnit
 • Markkinakartoitukset
 • Palvelutoimittajakartoitukset
 • Tuotekartoitukset
 • Hankintakalenterit
 • IT-hankintojen toteutukset, konsultointi ja sopimukset
 • Liiketoiminnan käsitteet ja konseptuaalinen mallinnus​
 • Toimintaskenaariot – palvelujen ja prosessien järjestäminen
 • Prosessien kehittäminen, arviointi ja digitalisointi
 • Kiertotaloushankkeiden digitalisaatio
 • Ekosysteemien kehittäminen ja selvitykset

Näkemyksellistä konsultointia sekä julkishallinnon että yritysmaailman asiakkaille

Olemme auttaneet vuosien varrella sekä julkishallinnon että yritysmaailman asiakkaita IT-haasteissa. Konsultoinnin menetelmämme ja tapamme toimia ovat hioutuneet aikaa ja kustannuksia säästäviksi, silti ne mukautuvat aina tarpeeseesi: tarvitsetko argumentteja ja näkemystä hankintaan vai oivalluksia digitransformaation läpiviemiseen. Filosofiaamme kuuluu toimia viisaasti ja vastuullisesti: kun rakennamme uutta, huomioimme olemassa olevat ratkaisut. Erityiskykymme on uudistaa siten, että vanha IT-varanto hyödynnetään järkevästi.

 

ASIAKASTARINA

Case Kirkkohallitus

Modernisointi toi isoja kustannussäästöjä Kirkkohallitukselle

BLOGI

Datalähtöinen liiketoiminta

Datan tehokas hyödyntäminen tarjoaa yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja voi olla ratkaisevaa menestymisen kannalta.

OPPAAT

Green Design -opas julkaistu!

Me Netumilla haluamme edistää vastuullista digitaalista kehittämistä. Oppaan luettuasi ymmärrät miksi ja miten suunnitellaan vihreästi.

ASIAKASTARINA

Case Aivoliitto

Aivoliitto lähti yhdessä Netumin kanssa rakentamaan pohjaa vaikuttavuusperusteiseen tiedolla johtamiseen. Aivoterveyttä edistetään jatkossa entistä vaikuttavammin.

 

BLOGI

Digistrategia

Hyvällä digistrategialla saadaan selkeyttä ja suuntaa liiketoimintamuutosten toteuttamiseen.

 

Jari Jokinen
Johtaja, johdon konsultointi
0400 488 989
jari.jokinen@netum.fi

Johdon konsultointi