‹ Asiakastarinat

Aivoliitto pyrkii järjestökentän eturintamalle tiedolla johtamisessa – vaikuttavuus keskiössä

Aivoliiton toiminnan ytimessä on perinteisen potilasjärjestötyön lisäksi aivoterveyden edistäminen Suomessa. Koska järjestö pyörii julkisin varoin, korostuu tulosvastuu sen toiminnassa. Aivoliitto lähti yhdessä Netumin kanssa rakentamaan pohjaa uuteen, vaikuttavuusperusteiseen tiedolla johtamiseen. Aivoterveyttä edistetään jatkossa entistä vaikuttavammin. 

Toiminnan kuvailusta vaikuttavuuden määrittelyyn 

Aloitettuaan Aivoliitto ry:n toiminnanjohtajana elokuussa 2021 Mika Pyykkö alkoi heti visioida järjestölle uutta tiedolla johtamisen suuntaa.  

– Perinteisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat tottuneet kuvailemaan toimintaansa ja asettamaan erilaisia toiminnallisia tavoitteita. Halusin kääntää kuvion ylösalaisin ja määritellä, mitä tuloksia haluamme toiminnallamme saavuttaa. Mitä kohderyhmiemme elämää tukevia tavoitteita haluamme saavuttaa? Mitä yhteiskunnallisesti merkittävää haluamme saavuttaa?  

Tämä edellytti tiedolla johtamisen ajattelun ja käytäntöjen sisäänajoa organisaatioon. Hajanainen yhdistelmä eri tietojärjestelmiä ja tiedonhaun käytäntöjä saisivat jäädä historiaan. Vaikuttavuuden tulisi nousta kaiken työn ytimeen tulevaisuudessa. Työt Netumin kanssa käynnistettiin keväällä 2022. 

Tiekartta tulevaisuuteen

Netumin johtavan konsultin Jari Jokisen johdolla Aivoliitolle rakennettiin tiedolla johtamisen visio ja tiekartta. Fokus oli strategisissa tavoitteissa ja tulevaisuuden suunnan määrittelemisessä.  

– Projektin kautta Aivoliitolle konkretisoitui, minkälaisia askeleita organisaatiossa pitää seuraavaksi ottaa tiedolla johtamisessa, jotta Aivoliitto saavuttaa vaikuttavuusperusteisen johtamistavan. Roolit ja tavoitteet kirkastuivat. Tiedolla johtamisesta tulee yksi keskeinen työkalu, jolla Aivoliitto pääsee kohti visiotaan, Jokinen kertoo. 

Arkkitehtuurin rakentaminen ja tietojärjestelmien yhtenäistäminen siintävät tulevaisuudessa. Nyt luodaan perustuksia aidolle tiedolla johtamiselle.  

– Ennen yhteistyötä Netumin kanssa meillä ei ollut edellytyksiä tiedolla johtamiselle. Nyt meillä on raamit, joiden puitteissa pystymme muutaman vuoden kuluessa myös elämään niin kuin opetamme, eli vaikuttavuusperusteisesti, sanoo Pyykkö.  

Netumin johtava konsultti Jari Jokinen

Tieto on valjastettava päätöksentekoon 

Aivoliitto on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea aivoverenkierohäiriötä sairastaneita ja heidän läheisiään sekä niitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö ja heidän läheisiään. Liitto omistaa Aivoliiton palvelut oy:n, joka tarjoaa kuntoutuskursseja, avoterapioita, puhevammaisten tulkkipalveluja, ammattilaisten koulutusta ja asumis- ja avopalveluita.  

Tietoa tulee siis monista eri lähteistä ja sitä tuottaa kirjava joukko asiantuntijoita ja vapaaehtoisia.  

– Keskeistä on tunnistaa, miten toiminnasta syntyvää tietoa kerätään, analysoidaan ja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä parhaalla mahdollisella tavalla, Pyykkö sanoo.  

Aivoliiton toiminnan on tuotettava lisäarvoa sekä ihmiselle että yhteiskunnalle. 

– Pohjimmiltaan kyse on esimerkiksi siitä, miten aivoverenkiertohäiriöön sairastunut kuntoutuu tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. 

Tulosvastuuta ja tehokkuutta  

Vaikuttavuusajattelu on pikkuhiljaa valtaamassa myös järjestökenttää ja Aivoliitto haluaa olla kehityksen eturintamassa. Aivosairaudet ovat hoidoiltaan kalleimpia kansantautejamme. 

– Myös julkisin varoin toimivien järjestöjen on kyettävä osoittamaan tulosvastuuta yhteiskunnalle. Tulevaisuudessa Aivoliiton kilpailuvalttina tulisi olla kyky raportoida, mitä inhimillistä on saatu aikaiseksi ihmisten elämässä ja mikä on toiminnan aikaan saama taloudellinen hyöty, etenkin veronmaksajien näkökulmasta, Pyykkö linjaa.  

Kyse on ennen kaikkea tehokkuudesta. Sitä toteutetaan parhaiten juurisyihin puuttumalla ja sillä tavoin ongelmia ja sairauksia ehkäisemisellä.  

– Prosessien on aina palveltava tavoitteiden saavuttamista. Vaikka joku prosessi olisikin tyylikäs, se voi olla täysin väärä, ellei se palvele tavoitteiden saavuttamista.  

Aivoliitto ry:n toiminnanjohtaja Mika Pyykkö

Netum synnytti aitoa lisäarvoa 

Projekti käynnistyi kartoittamalla lähtötilanne johtoryhmän haastatteluilla. Varsinainen työ toteutettiin neljässä teemoitetussa työpajassa. Niiden yhteenvetona syntyi tiedolla johtamisen visio ja tiekartta. 

Netumin Jokinen uskoo Aivoliiton saavuttavan tavoitteensa.  

– Johtoryhmä oli erittäin sitoutunut, motivoitunut ja halukas löytämään ratkaisuja, Jokinen kiittää. 

Pyykkö on ollut vaikuttunut Netumin tavasta ottaa haltuun Aivoliiton toiminnan luonne ja lainalaisuudet. Kotiläksyt oli tehty huolella ennen ensimmäistäkään tapaamista. 

– Olen vuosien varrella tehnyt lukuisten konsulttien kanssa töitä, ja tämä oli ylivoimaisesti paras työskentelykokemus. Netumin asiantuntijat kyselivät ahkerasti, kuuntelivat meitä ja tekivät parhaansa ymmärtääkseen tarpeitamme. Ei sitä perinteistä konsulttihumppaa, Pyykkö naurahtaa.