‹ Asiakastarinat

Centria aloitti modernin teknologia-arkkitehtuurin rakennustyöt

Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Ylivieskalla toimiva Centria-ammattikorkeakoulu pyrkii digitalisaation keinoin ymmärtämään paremmin omaa toimintaansa. Teknologinen kivijalka on nyt pystytetty, ja tulevaisuuden visiona on entistä systemaattisempi tiedolla johtaminen.

Centrian raportointia kuvasti aiemmin hajanaisuus. Tietoja koottiin manuaalisesti kymmenistä eri exceleistä, jotka oli kaikki hoidettu hieman eri tavoin.

Syksyllä 2021 Centria käynnisti pilottihankkeen teknologia-arkkitehtuurinsa modernisoimiseksi. Uudistuksen tavoitteena oli ammattimaisempi tiedolla johtaminen.

Centrian digikyvykkyyttä työkseen vahvistava tietohallintopäällikkö Jarmo Kauppinen kuvaa pilottiprojektin päämääriä.

"Halusimme elinkaarta tietovarastoinnin ja raportoinnin ratkaisuihin. Aiemmin taustajärjestelmän muutos olisi heti vaikuttanut raportointiin. Pilveen toteutetun uudistuksen ansiosta emme ole enää riippuvaisia taustajärjestelmien muutoksista."

Suurin teknologinen urakka on nyt valmis. Centrian omassa konesalissa oleva palvelin replikoitiin Microsoft Azuren pilvipalveluun, josta johdettiin Power BI -pohjainen tietomalli ja raportointi. Pilotissa tuotettiin myös kaksi raporttia opintohallinnan datasta; ensimmäinen liittyi tavoiteajassa suoritettuihin tutkintoihin ja toinen valmistuneiden opiskelijoiden työllistymiseen.

"Edessä on vielä iso jumppa datan kokoamisessa tietovarastoon. Visiona on yksi iso data-allas, joka mahdollistaisi automatisoidumman raportoinnin", sanoo Kauppinen.

Ammattikorkeakoulun rajalliset resurssit pakottavat hyödyntämään dataa uudella tavalla.

"Olemme tähän asti katsoneet paljon peräpeiliin, mutta nyt meille avautuu mahdollisuus hyödyntää dataa nopeammin ja tuottaa laadukkaampaa tietoa päätöksentekoon. Tiedon paremman analysoinnin avulla voimme ratkaista koko organisaation haasteita tehokkaammin", sanoo Kauppinen.

Centrian rehtori ja toimitusjohtaja Kari Ristimäki on se, joka tekee viime kädessä päätökset ja ratkaisee ongelmat. Tärkeintä on ymmärtää, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei.

"Meillä pitää olla selvä käsitys omasta toiminnastamme, muuten emme voi tehdä viisaita ratkaisuja", Ristimäki sanoo.

Pilottia kehitettiin työpajamuotoisesti Netumin johdolla. Projektipäällikkönä toimineen Joonas Nummelan yllätti positiivisesti Centrian kirkas ymmärrys tiedonhallintansa nykytilasta.

"Asiakas oli analysoinut erinomaisesti omat lähtökohtansa, ja lisäksi visioineet hyvin tavoitetilansa. Toimittajan näkökulmasta se oli hedelmällinen alku työlle", Nummela kiittää.

Netumilla on pitkä kokemus korkeakoulujen kanssa työskentelystä ja on saavuttanut alalla teknologisen edelläkävijän maineen.

"Meille on selvä kilpailuetu, että käytämme tietovaraston automatisointityökalua DSharpia. Sen avulla pystymme muodostamaan tietovaraston rakenteet nopeammin ja synnyttämään asiakkaalle lisäarvoa ketteryydellä ja helppoudella. Mallinnus on avainasemassa", sanoo Nummela.

"Teknologisen kypsyyden tason nostaminen auttaa Centriaa merkittävästi parantamaan tiedolla johtamista. On ilo olla mukana auttamassa prosessissa", sanoo Nummela.

Toteutuksesta vastasi nykyisin Netum Group Oyj:hin kuuluva Cerion Solutions Oy. Netum Group Oyj osti Cerion Solutions Oy:n koko osakekannan 1.10.2021. Uuden organisaatiorakenteen myötä Cerionin työntekijät ja toiminnot siirtyivät Netum Oy:hyn 1.10.2022 ja virallisesti Cerion Solutions Oy sulautui Netum Oy:hyn 31.12.2022.