JOTTA VOI LUODA UUTTA PITÄÄ YMMÄRTÄÄ VANHAA

Legacy to Digi® tekee IT-toimintojen kehittämisestä sujuvaa

Legacy to Digi® on lähestymistapamme digitalisaatioon: autamme asiakkaitamme hallitussa ja vastuullisessa siirtymisessä digiaikaan. Yhdistämme turvallisesti käyttökelpoisen olemassa olevan IT-varannon uusiin palveluihin ja tekniikoihin.

Legacy to Digi
Netum
Visio ja tiekartta digitransformaatioon

Visio ja tiekartta digitransformaatioon

Digitransformaation läpivienti edellyttää sekä teknologian hallintaa että ihmisten käyttäytymisen ja tunteiden ymmärrystä. Strategiset kehitysprojektit yhteen kokoavan L2D-tiekartan avulla suunnistat kohti digitaalisen toiminnan visiota rinnakkaisia kaistoja ja poikkitieteellisiä teemavuosia hyödyntäen.

Digimaailman sillanrakentaja

Digimaailman sillanrakentaja – Netumin integraatiopalvelut

Netumin L2D-integraatiopalvelut lähtevät asiakkaan tilanteesta, asiakastarpeesta: kasvun ja innovaatioiden mahdollistamisesta, kustannustehokkuuden parantamisesta sekä lainsäädännöstä tai näiden yhdistelmästä. Suunnittelemme asiakaskohtaisen, konkreettisia liiketoimintahyötyjä tarjoavan ratkaisun ja sitä tukevat palvelut hyödyntäen sekä asiakkaan nykyistä ympäristöä että omia IT-varantojamme. Konseptimme koostuu yhtenäisestä toteutustavasta, koetelluista menetelmistä ja valmiista komponenteista.

Järjestelmät ja palvelut haltuun

Järjestelmät ja palvelut haltuun

Vanha järjestelmä tai palvelu on usein käyttäjien mielestä ”parhaimmillaan” silloin, kun ollaan siirtymässä uuteen. L2D-ajattelumme mukaisesti hyödynnämme uutta kehitettäessä nykyiset IT-varannot - olipa kyseessä sitten kapasiteettipalvelujen, sovelluspalvelujen, sovelluskehitysympäristön, integraatiopalvelujen tai tietoturvapalvelujen haltuunotto. Haltuunottopalvelumme ytimen muodostavat tietämyksen, palvelukomponenttien ja suorituskyvyn hallinta – asiakaspalvelupäällikön johdolla.

Datasta arvoa

Datasta arvoa

Teknologian kehittymisen ansiosta liiketoiminnan kehittämisessä painopiste siirtyy analyysistä muutoksen läpivientiin, toteutukseen. Uusien digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan kerätä valtava määrä tietoa esim. taloudellisesta tilanteesta, asiakaskäyttäytymisestä, toimitusketjun operatiivisesta tehokkuudesta ja tuotantojärjestelmistä. Datasta Arvoa -palvelu tarjoaa kokonaispaketin, jossa yhdistyvät automatisoitu tiedonkeruu, Big datan ja tekoälyn hyödyntäminen analyysivaiheessa sekä yhteiskehittäminen (co-creation) - arvon synnyttäminen, siirtäminen ja tallentaminen yhdessä asiakkaiden, kilpailijoiden, täydentävien tarjoajien ja yhteisöjen kanssa yhteisen palvelualustan avulla.

Haavoittuvuustestaus

Haavoittuvuustestaus

Järjestelmien kirjon ja monimutkaisuuden kasvaessa myös ohjelmistovirheiden, vanhentuneiden ja haavoittuvuuksia sisältävien komponenttien ja heikosta toteutuksesta johtuvien tietoturva-aukkojen todennäköisyys kasvaa. Netumin Legacy to Digi® -konseptiin kuuluvan haavoittuvuustestauksen avulla saat kattavan kuvan sekä pitkään käytössä olleiden että modernimpien kohdejärjestelmien tietoturvan tilasta ja ammattilaisten suositukset korjaustoimenpiteistä. Testaus tuo esille myös

  • mahdollisia ihmisten tekemiä virheitä (palomuurisäännöt, järjestelmien koventaminen),
  • tekemättä jättämisiä (haavoittuvuusseuranta, ohjelmistojen päivittäminen) ja
  • tietoturvan kannalta huonoja toteutuksia ohjelmistoissa.

Kysy lisää

Netum
Netum
Jussi Vasama

Kiinnostaako sinua kehittää liiketoimintaasi vastuullisesti ja pitkäjänteisesti?

Voimme auttaa organisaatiotasi hyödyntämään digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet. Ota yhteyttä!

Jussi Vasama
Asiakkuusjohtaja
p. 050 381 0227