Vastuullisuus­raportointi

Vihreästi suunniteltu on viisaasti tehty.

‹ Vastuullisuuspalvelut

Datan avulla vastuullisuusraportoinnin aallonharjalle

Laadukas vastuullisuusdata mahdollistaa läpinäkyvän ja tehokkaan toimintakulttuurin. Dataa hyödyntämällä voidaan tunnistaa organisaation taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän vastuullisuuden vaikutuksia. Tiedon pohjalta rakentuu tiekartta organisaation vastuullisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Netum korostaa vastuullisuusraportoinnissa tiedonkeruun tavoitteellisuutta ja merkityksellisyyttä liiketoiminnalle. Saat vastuullisuustiedolla johdetusta toiminnasta kilpailuetua. Netum tukee organisaatiotasi koko matkan aina datankeruusta kilpailuedun hyödyntämiseen saakka

ESRS / CSRD -raportointi

  • CSR-direktiivin mukainen raportti korostaa tiedon laatua ja luotettavuutta sekä kattaa aiempaa enemmän vastuullisuuden osa-alueita. Raportissa osallistetaan vahvasti sidosryhmiä, jolloin vastuullisuusstrategian luominen helpottuu.

Microsoft Sustainability Manager -raportointi

  • Microsoftin kehittämä Sustainability Manager -työkalu raportoi organisaation suorista ja epäsuorista ilmastovaikutuksista (scope 1, 2 ja 3). Työkalu hyödyntää dataa ja tekoälyä vastuullisuuden arvioinnissa.

GRI-raportointi

  • GRI-raportti tarjoaa laajimmin käytetyt vastuullisuuden raportointistandardit. Korostamalla vuoropuhelua yritysten ja sidosryhmien välillä GRI on ainutlaatuinen työkalu.

ESG-raportointi

  • Raporttiin voidaan tuottaa vastuullisuusstrategia, maturiteettianalyysi ja ESG-riskiarviointi sekä koostaa organisaatiollesi johtamismalli vastuullisuusmuutokseen.

Kestävyysraportointia vastuullisuusdatan avulla

Vastuullisuusraportointi on arvokas työkalu, joka tukee viestintää kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutumisesta. Se tarjoaa läpinäkyvyyttä yrityksen toimintaan ja osoittaa sidosryhmille, että suhtaudut vakavasti ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen. Raportointi parantaa yrityksen mainetta ja luottamusta, mikä puolestaan johtaa parempaan asiakasuskollisuuteen ja houkuttelee uusia asiakkaita.

Vastuullisuusraportoinnin muodot vaihtelevat globaaleista standardeista, kuten GRI ja CSRD, yrityskohtaisiin raportteihin, jotka keskittyvät erityisiin vastuullisuuden näkökohtiin. Tämä monipuolisuus mahdollistaa yrityksille raportoinnin räätälöinnin omien tavoitteidensa ja sidosryhmiensä tarpeiden mukaan. Hyvin toteutettu vastuullisuusraportointi ei ainoastaan kerro yrityksen nykyisistä saavutuksista, vaan myös ohjaa ja inspiroi tulevaisuuden kestävän kehityksen tavoitteita.

Miten hyödyt vastuullisuus-raportoinnin palveluistamme?

  • Saat riveihisi vastuulliset ja avarakatseiset huippuasiantuntijat. Filosofiaamme kuuluu toimia viisaasti.
  • Vastuuajattelu on sisäänrakennettu omaan toimintakulttuuriimme, joten voit olla varma, ettemme ehdota kalliita ja haitallisia ratkaisuja.
  • Omien toimintamallien tunnistaminen ja kehittäminen tuo sinulle paremman näkymän alasi muihin toimijoihin. Ymmärrät toimialaasi syvällisemmin ja pystyt parantamaan oman liiketoimintasi kehitystä.
  • Läpinäkyvä raportointi lisää asiakkaidesi luottamusta ja uskollisuutta.
  • Tulemme matkakumppaniksesi koko digitaalisen vastuullisuuden matkalle. Vastuullisuus ei ole sprintti, vaan elinikäinen maraton.
  • Digitalisoimme, automatisoimme ja istutamme vastuullisuuden osaksi jokapäiväisiä toimintamalleja, jotta sinä voit keskittyä olennaiseen ydinliiketoimintaan.

Lataa esimerkkiraportti

Esimerkkiraportimme kuvaa, mitä raportti tyypillisesti pitää sisällään, miten tietoa esitetään ja mitä lukemia CSDR-päästölaskenta antaa.

Jani Henriksson
Johtaja
data ja analytiikka
044 788 7712
jani.henriksson@netum.fi

Henrikki Kemppainen
Customer Success Manager
data ja analytiikka
040 821 9628
henrikki.kemppainen@netum.fi