Blogi: Perehdytys Netumilla

Me Netumilla olemme ajatelleet, että ensivaikutelman ja perehdytyksen voi tehdä vain kerran ja haluamme onnistua siinä mahdollisimman hyvin. Siitä on monenlaista hyötyä niin uuden aloittavan henkilön kuin työnantajankin kannalta. Uudessa työssä aloittaminen voi olla stressaavaa ja hyvä perehdytys auttaa henkilöä pääsemään kiinni niin organisaation kulttuuriin ja tapoihin, kuin myös työtehtäviin.

Monilla on erilaisia kauhutarinoita ensimmäisestä työpäivästä. On saatettu unohtaa, että henkilö ylipäätään aloittaa tiettynä päivänä, tunnukset eivät ole olleet valmiina, on vain pyydetty tutustumaan yksin intraan, työvälineitä on voinut joutua odottelemaan pitkän aikaa eikä kukaan ole toimistolla edes tervehtinyt. On voinut olla epätietoisuutta siitä kuka on esihenkilö, mihin tiimiin kuuluu ja mitkä ovat työtehtävät. Välttämättä ei ole nimitetty ketään henkilöä keneltä edes kysyä apua. Kuulostaako tutulta? Me Netumilla pyrimme tekemään asiat toisin.

Mitä perehdytys sisältää? 

Ennen ensimmäistä päivää uusi netumilainen saa työvälinekyselyn ja kutsun fyysiseen perehdyttämispäivään. Mahdolliset turvaselvitykset laitetaan myös liikkeelle jo tässä vaiheessa.

Perehdytyspäivänä käymme läpi keskeisimpiä yhteisiä järjestelmiä, organisaatiokulttuuria, palkka-asioita, työsuhde-etuja, työterveyttä, toimipisteitä, tuntikirjauksia, organisaatiota, jne. Useimmiten ensimmäisenä päivänä paikalla on myös tuleva esihenkilö, jonka kanssa käydään lounaalla ja tutustuminen oman tiimin asioihin alkaa. Ensimmäisenä päivänä annetaan myös Netum-vaatetta ja tavaraa mukaan. Uutta asiaa tulee toki paljon, mutta ensimmäisen päivän jälkeen tietää mistä löytyy lisätietoa ja keiltä voi kysyä apua.

Tämän jälkeen perehdytys jatkuu esihenkilön ja usein uudelle netumilaiselle nimitettävän kummin johdolla. Lisäksi tietoturvapäällikkömme ja tietosuojavastaavamme pitävät omat perehdyttämispalaverinsa ja ohjeistavat tietoturva- ja tietosuojakäytänteisiin. Kollegat ja yrityskulttuuri tulevat tutuksi myös esimerkiksi torstaisin järjestettävän yhteisen kahvihetken ja pienten tapahtumien kautta.

Millaisia kokemuksia netumilaisilla on perehdytyksestä?

Kysymme aina kaikilta uusilta työntekijöiltä palautetta perehdytyksestä. Tässä kyselyssä olleita kohtia, jotka ovat tänä vuonna aloittaneiden työntekijöiden mielestä sujuneet hyvin:

  • ”Perehdytykseen on käytetty riittävästi aikaa”   
  • ”Perehdytyksessä käydään läpi oikeita asioita”  
  • ”Olen tutustunut työkavereihini”  

Näihin väittämiin on tullut vastauksia vain joko ”Osittain samaa mieltä (4)” tai ”Täysin samaa mieltä (5)” (asteikolla 1–5).   

Saimme kyselyssä myös joitakin vapaita kommentteja: 

  • ”Omiin työtehtäviin perehdyttämisessä tärkeimpiä ovat olleet samoissa tehtävissä olevat kokeneemmat henkilöt, joiden lahkeessa on saanut aina roikkua kun joku mietityttää.”  
  • ”Perehdytys oli hyvin kattava verrattuna useaan aiempaan työpaikkaan. Myös esihenkilö on ollut hyvin saatavilla.” 
  • "Työvälineet toimivat ja kaikkeen on saanut tukea/apua!" 

Kyselyn mukaan voisimme vielä kehittää yrityksen isoimpien asiakkuuksien/projektien läpikäyntiä ja saimme myös parannusvinkkejä dokumentointiin. 

Uuden henkilön aloittaminen Netumilla on tärkeä vaihe. Haluammekin parantaa perehdytystä niin hyväksi kuin pystymme ja tehdä aloitusvaiheesta kaikille osapuolille mahdollisimman sujuvaa ja mukavaa.

 


Liina Kangas

HR- ja markkinointijohtaja
liina.kangas@netum.fi