Asiakaslähtöisten palveluiden suunnittelu

Asiakasymmärrys tuottaa parempia palveluita

Asiakaslähtöistä suunnittelua palvelumuotoilusta visuaaliseen suunnitteluun ja prototyyppeihin saakka

Netum on ihmislähtöinen ja asiakaskeskeinen muutoksen tekijä. Laaja liiketoimintamallien, prosessien sekä suunnittelun osaamisemme mahdollistaa sen, että voimme tarjota ongelmaan aina sopivimman ratkaisun. Lähestymme kutakin suunnitteluhaastetta ratkaisukeskeisesti kokemuksemme tuoman ymmärryksen kautta.

Kuvitus: Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on palveluiden ja liiketoiminnan ihmis- ja asiakaslähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjät otetaan aktiivisesti mukaan alusta alkaen.

Kuvitus: UX/UI-suunnittelu

UX- ja UI-suunnittelu

UX- ja UI-suunnittelussa keskitytään kokonaisvaltaiseen asiakaskokemukseen ja varmistetaan käyttäjälle miellyttävä kokemus digitaalisen palvelun käytössä.

Kuvitus: Visuaalinen suunnittelu

Visuaalinen suunnittelu

Visuaalinen suunnittelu keskittyy siihen, miltä palvelu näyttää ja tuntuu käyttäjälle – tavoitteena palvelun brändiä viestivä selkeä ja yhtenäinen ilme.

Asiakas kaiken keskiössä

Kun asiakas, käyttäjä, ihminen on suunnittelun lähtökohtana, voimme olla varmoja siitä, että palvelu vastaa asiakastarpeisiin ja on toiminnallisesti järkevä.

Suunnitteluprosessissa keskeistä on yhteiskehittäminen ja osallistujien sitouttaminen projektiin.

Asiakaslähtöisessä suunnittelussa huomioidaan myös liiketoiminnan edellytykset, jolloin saavutetaan kaikille osapuolille sopivin lopputulos.

Asiakaslähtöisyys on yhdenvertaisuuden edistämistä: saavutettavuus on kaiken suunnittelutyömme lähtökohta.

Miten hyödyt asiakaslähtöisen suunnittelun palveluistamme?

  • Varmistamme käyttäjätutkimuksen menetelmin sen, että palvelusi huomioi kaikkien käyttäjien tarpeet
  • Käyttäjien aktiivinen osallistaminen palvelua muotoiltaessa sitouttaa eri osapuolet alusta alkaen
  • Käyttäjäkokemuksen (UX) ja käyttöliittymän (UI) suunnittelu perustuu todellisiin käyttäjätarpeisiin
  • Prototyyppejä testaamalla voimme varmistua siitä, että valittu suunta on oikea
  • Monialaisesta tiimistämme löytyy projektillesi aina sopiva tekijä!

BLOGI

Asiakasymmärrys kaiken tekemisen ytimessä

Asiakastarpeiden sisäistäminen ja niihin vastaaminen on yksi keskeisimmistä elementeistä b2b-liiketoiminnassa.

BLOGI

Palvelumuotoilua tarvitaan myös julkisella sektorilla

Palvelumuotoilija tuo mukaan ihmisen näkökulman sinne, missä palveluita suunnitellaan. Käyttäjien huomioiminen tarkoittaa asiakasystävällisempiä palveluita ja vähemmän luukulta toiselle pomputtelua.

BLOGI

Käyttäjän ääni kuuluviin

Netumin käyttökokemussuunnitteluun erikoistunut design-tiimi työskentelee tiiviissä yhteistyössä Netumin sovellus- ja palvelukehityksen kanssa.

Päivi Yli-Olli
Head of Design
digitaaliset palvelut
040 757 5434
paivi.yli-olli@netum.fi