Lapsi mukaan töihin -päivä 23.11.2018

Netum Oy osallistui Lapsi mukaan töihin -päivään perjantaina 23. marraskuuta. Meistä on tärkeää tarjota lapsille mahdollisuus päästä käymään vanhempiensa työpaikoilla ja kuulemaan mitä töissä tehdään.

Päivä aloitettiin pienellä palaverilla, jossa kerrottiin mitä Netumilla tehdään. Kimmo Koivisto ja Eero Kuitunen kertoivat omista työpäivistään.

Palaverin jälkeen siirryttiin koristelemaan pipareita, kierreltiin netumilaisten työpisteillä, testattiin Bee-Bot -lattiarobotteja ja Lego Mindstorms robottia. Lisäksi koristeltiin joulukuusta ja tehtiin taidetta toimiston seinille.

Työpäivän päätteeksi jaettiin työtodistukset ja palkat kaikille lapsille.

Päivä onnistui hienosti ja tulemme varmasti jatkamaan vastaavien tapahtumien järjestämistä myös jatkossa.

 

Netum ja Akamai Technologies Inc. julkistaa yhteistyösopimuksensa Suomessa

 

Akamai ja Netum ovat solmineet Suomen markkinoita koskevan yhteistyösopimuksen. Yhteistyö tarjoaa Akamain asiakkaille Suomessa mahdollisuuden käyttää Netumin konsultointi-, suunnittelu- ja toteutuspalveluja. Palvelujen avulla asiakkaat voivat helpommin arvioida, mitkä Akamain tuotteet soveltuvat parhaiten heidän käyttöönsä ja saavat tuen käyttöönotoilleen Netumin palveluportfoliosta.

Akamain Cloud Security -palveluiden avulla asiakas voi suojata tietoliikenneverkkonsa ja palvelunsa ulkopuolisilta tietoturvauhilta. Akamain tuotteet ovat vuodesta 1998 lähtien kyenneet estämään ja pysäyttämään suurimmat DDoS ja bot-hyökkäykset, joita maailmassa on tehty. Tällä hetkellä jopa 30% maailman Internet-liikenteestä kulkee Akamain sisältöverkon kautta.

 

Lisätietoja antavat:
Juha-Pekka Leskinen, konsultointijohtaja, juha-pekka.leskinen@netum.fi, puh. 050 384 3997
Matti Mujunen, toimitusjohtaja, matti.mujunen@netum.fi, puh. 0400 476 401

 

------------

Netum Oy on kotimainen IT-palveluyritys, jonka palveluja ovat digipalvelukehitys, jatkuvuuspalvelut, tietoturvaratkaisut, integraatiojärjestelmät ja konsultointi. Netumissa työskentelee 90 IT-ammattilaista Helsingissä, Tampereella ja Porissa. Netumin asiakkaina ovat suuret julkisen sektorin toimijat ja yksityiset yritykset. Liikevaihto vuonna 2017 oli 10.2 M€.

 

Akamai Technologies Inc. on NASDAQ -teknologiapörssiin listattu julkinen yhtiö. Akamain liikevaihto vuonna 2017 oli 2.5 miljardia dollaria. Työntekijöitä Akamailla on yli 7 600. Akamain älykkään reunaverkkoalustan avulla voidaan suojata sekä yrityksen omia palveluja, että yrityksen käyttämiä pilvipalveluja. Ratkaisun avulla asiakkaat voivat olla varmoja, että heidän liiketoimintansa on nopeaa ja turvallista. Akamain portfolio kattaa reunaverkon avulla tietoturvan, web- ja mobiilijärjestelmien suorituskykyratkaisut, Enterprise Access- ja mediapalveluratkaisut.

 

Netum mukana Hansel Oy:n IT-konsultointi 2018-2022 dynaamisessa hankintajärjestelmässä

Netum on tehnyt valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy:n kanssa sopimuksen IT-Konsultointi 2018-2022 dynaamiseen hankintajärjestelmään (DPS) osallistumisesta.

Hanselin asiakkaat voivat hankkia DPS:n kautta kilpailuttamalla palveluja seuraavilla osa-alueilla:

1) Suunnittelu- ja hallintapalvelut

  1. Projektinhallinta- ja integraattoripalvelut
  2. Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut
  3. Palvelumuotoilu
  4. Pilvipalveluiden hallinta

 

2) Kehitys- ja ylläpitopalvelut

  1. Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut
  2. Testauspalvelut
  3. Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut

 

3) Tietoturva- ja omaisuuden hallintapalvelut

  1. Tietoturvallisuus, auditoinnit ja varautuminen
  2. IT-omaisuuden hallinta

 

Netum tarjoaa palveluja kaikilla IT-Konsultointi 2018 – 2022 DPS:n osa-alueilla.

https://www.hansel.fi/yhteishankinnat/it-konsultointipalvelut-2018-2022/

 

Lisätiedot:
Juha-Pekka Leskinen
Konsultointijohtaja
juha-pekka.leskinen@netum.fi

 

 

 

Tekoäly työyhteisössä

Netum Oy:llä oli kunnia sponsoroida Sytyke ry:n järjestämää Tekoäly työyhteisössä -huippuseminaaria 26-27.9.2018. Seminaarissa keskityttiin tekoälyn käsitteeseen, tekoälyn mahdollisuuksiin suomalaisille yrityksille ja julkiselle hallinnolle.

Seminaarissa tekoälyä käsiteltiin varsin laajasti ja kansainvälistä kehitystä huomioiden. Monissa maissa tekoäly ja tietostrategia nähdään aivan erityisesti panostamisen arvoiseksi. EU-alueella kokonaisvaltaista tarkastelua on nähtävissä suurissa EU-maissa. Aikaisia liikkeelle lähtijöitä ovat olleet USA, Venäjä ja Kiina.

Suomessa tekoälyn hyödyntämisessä tunnutaan tällä hetkellä panostavan koneoppimiseen ja tietoanalytiikkaan. Julkisen hallinnon näkökulma on säädöspohjan luomisessa ja eettisen näkökulman huomioonottamisessa. Työkalujen ja välineiden toteuttamisessa hallinto pyrkii rahoituksella ja verkostoitumismahdollisuuksia tarjoamalla edesauttamaan tekoälyyn liittyvien ratkaisujen tekemistä. Varsinaisten ratkaisujen tekeminen jää yksityisen sektorin harteille.

Tekoälyn hyödyntämisessä voidaan erottaa organisaatioita, jotka toimivat teknologia edellä, osa taas etenee hitaammin vedoten lainsäädäntöön ja vielä avoimiin kysymyksiin. Vielä on esimerkiksi säätämättä, voiko tekoäly käyttää julkista valtaa ja se, kuka vastaa koneen tekemistä päätöksistä. Nykyinen säädöspohja lähtee pääsääntöisesti siitä, että ihminen tekee päätökset ja vastaa niistä. Myös turvallisuusasiat puhuttavat ja epäilyttävät monia.

Erittäin mielenkiintoista näkökulmaa pohdittiin koneoppimisen osalta. Nykyisessä tavassa hyödyntää koneoppimista ongelmana on oppimismallien vahvistuminen. Kansankielellä voisi sanoa, että kone oppii tietyn päätöslinjan ja tehostaa sitä. Jos lähtömateriaali on huonoa, saadaan tehokkaampia huonoja päätöksiä entistä nopeammin.

Tekoälyyn hyödyntämiseen liittyvän strategian ja toimintasuunnitelmien tekeminen ja toteuttaminen on osoittautunut yhtä haastavaksi kuin ennenkin; uuden teknologian tuomat ratkaisut tuovat mukanaan uudet toiminnalliset ja eettiset kysymykset, joita edellä on hieman avattu. Samoja kysymyksiä on jouduttu pohtimaan aikaisemminkin, eikä vastauksia ole helppo löytää. Vastausten hakemista voidaan kuitenkin auttaa fasilitoinnin ja konsultoinnin avulla.

Jos haluat kuulla Netum Oy:n osaamisesta mm. tietojohtamisen, digitaalisen liiketoiminnan / IT-strategian alueilla, keskustelemme mielellämme kanssasi.

Juha-Pekka Leskinen
Konsultointijohtaja
juha-pekka.leskinen@netum.fi

Tietosuojavastaava-palvelu

 

EU:n tietosuoja-asetus on saanut asiakkaamme miettimään, miten asetuksen velvoite tietosuojavastaavan nimeämisestä täytetään tarkoituksenmukaisesti. Asiaa vaikeuttaa se, että organisaatioilla ei ole tarkkaa näkemystä tietosuojavastaavan työmäärästä. Tietosuojavastaavan tehtävä on myös harvan organisaation ydinosaamista, joten sopivan henkilön löytäminen omasta väestä saattaa olla haasteellista.

Organisaation ydintoiminnan ulkopuolisia, erityistä asiantuntemusta vaativia tehtäviä on usein tehokasta ostaa palveluna. Asiakkaamme ovatkin pyytäneet Netumilta tietosuojavastaava -palvelua. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaanhan tietosuojavastaava voi olla ulkoinen palveluntarjoaja, joka hoitaa tehtäviään palvelusopimuksen perusteella.

1.6.2018 alkaen Netum on ottanut palveluvalikoimaansa tietosuojavastaava -palvelun. Palvelu sisältää mm. seuraavat tietosuojavastaavan tehtävät:

• Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän päättäjien, asiantuntijoiden ja henkilöstön neuvominen tietosuoja-asetuksen velvollisuuksien täyttämiseksi.
• Tietosuoja-asetuksen mukaisuuden noudattamisen seuraaminen.
• Asiakkaan tukeminen tietosuojariskien ja niiden vaikutusten arvioinnissa.
• Tietosuojan vaikutusarviointien toteutumisen seuranta, koulutus ja neuvonta
• Asiakkaan prosessin mukaan yhteyspisteenä toimiminen mahdollisissa tietosuojaloukkaustilanteissa viranomaistahoille ja muille toimijoille
• Osallistuminen tilannekuvan muodostamiseen tietosuojaloukkaus- tms. häiriötilanteissa.
• Muu sovittu tiedottaminen ja/tai raportointi (esimerkiksi johdolle/avainhenkilöille raportointi).

Palvelu on rakennettu niin, että se on mahdollisimman helppo asiakkaalle. Toteutamme palvelun kuukausiveloituksella, jolloin palvelun kustannukset ovat etukäteen hyvin tiedossa.

Lisätietoja asiasta antaa:
Juha-Pekka Leskinen
Konsultointijohtaja / Netum Oy
Puh. 050 384 3997
juha-pekka.leskinen@netum.fi

Netum toimittaa JHS-sihteeristöpalvelua Väestörekisterikeskukselle

Väestörekisterikeskus on valinnut Netumin toimittamaan julkisen hallinnon suositustoimintaa (JHS) tukevan JHS-sihteeristöpalvelun vuosille 2018-2020.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) julkaisee valtion- ja kunnallishallinnon tietohallintoja ohjaavia julkisen hallinnon suosituksia. JHS-suositus on tyypillisesti tietohallintoa ohjaava yhtenäinen menettelytapa, määrittely tai ohje.

JHS-sihteeristöpalvelu tukee JHS-suositustoimintaa päämääränä määrällisesti ja laadullisesti korkeatasoiset JHS-suositukset. Palvelulla tehostetaan JHS-suositusten valmistelua sekä lisätään suositusten vaikuttavuutta.

Netumin toimittama sihteeristöpalvelu tarjoaa JHS-työn käyttöön itsenäiset sisältöalueiden asiantuntijat ja hankekoordinaattorin.

Netumin hankekoordinaattori toimii yhteyshenkilönä ja koordinoi JHS-sihteeristöpalvelun resurssien käyttöä ja toimeksiantoja. Netum Oy:n toimittamat sisältöalueiden asiantuntijat toimivat JHS-suositusten kirjoittajina (editoreina) ja heitä voidaan myös hyödyntää erikseen sovituissa selvitystehtävissä.

Suosituksia laaditaan lähitulevaisuudessa muun muassa seuraaville sisältöalueille:
• Paikkatiedot
• Ketterät menetelmät
• Vaatimusten hallinta
• Riskien hallinta
• Tietojärjestelmähankinnan elinkaari
• Tietojärjestelmien väliset rajapinnat
• Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja hallintamalli
• Prosessien mallintaminen ja mittaaminen
• IT-palvelusopimukset
• Kuntien tilastointi- ja luokitustiedot
• eAMS-määritykset

Netum on toimittanut Juhtalle (sopimuspuolena VM ja nyt VRK) vastaavaa palvelua usealla eri sopimuksella jo 10 vuoden ajan. Sopimus on voimassa 12.04.2020 asti, jonka lisäksi sopimukseen kuuluu optio ajalle 13.4.2020 – 12.4.2022. Valtiovarainministeriö siirsi JHS-järjestelmän ylläpidon ja suositusten valmistelun ohjauksen Väestörekisterikeskukseen 1.1.2018.

Lisätietoja antaa
Juha-Pekka Leskinen, konsultointijohtaja
050 384 3997
juha-pekka.leskinen@netum.fi

Netum jatkaa tietoturvallisuuspalvelujen toimittajana valtionhallinnolle

Väestörekisterikeskus kilpailutti digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalveluita valtionhallinnolle. Palvelun käyttäjinä voivat olla valtionhallinnon yksiköt, kuten ministeriöt, niiden alaiset valtion virastot ja laitokset, valtion liikelaitokset ja eräät muut valtionhallinnon hankintayksiköt sekä Suomessa toimivat Euroopan unionin erillisvirastot. Väestörekisterikeskuksen kilpailutuksen perusteella sopimustoimittajiksi valittiin neljä toimittajaa.

– Onnistuimme kilpailutuksen kautta löytämään hyvät kumppanit, joilla on tarjolla riittävästi tarvittavan kokeneita asiantuntijoita digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueilta, kuten riskienhallinta, tietoturvallisuus, kyberturvallisuus, toiminnan jatkuvuus, tietosuoja sekä näiden osa-alueiden auditointi ja kouluttaminen, johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Väestörekisterikeskuksesta kertoo.

Netum on tuottanut vastaavia palveluja 2010 – 2014 Valtiokonttorin Valtion IT-palvelukeskukselle, 2014 – 2017 Valtorille, 1.1. – 5.5.2018 Väestörekisterikeskukselle ja uudella sopimuksella huhtikuusta alkaen. Nixu Oyj, Nixu Certification Oy ja LAV Security Oy ovat olleet ja ovat uudessa sopimuksessa Netumin alihankkijoina. Palvelussa on tuotettu joka vuosi useita kymmeniä tietoturvallisuuden konsultointi- ja auditointipalveluja.

– Olemme tyytyväisiä voidessamme jatkossakin tarjota Netum Oy:n tietoturvallisuuspalveluja valtionhallinnon asiakkaille. Pitkäjänteinen työmme tietoturvallisuuden kehittäjänä valtionhallinnossa on otettu positiivisesti vastaan. On ilo tehdä yhteistyötä tietoturvallisuuden asiantuntijapalveluiden toimittajana, meille merkittävien asiakkaiden kanssa. Uskomme, että palveluvalikoimamme kattavuus on asiakkaillemme merkittävä tekijä kehitettäessä valtionhallinnon turvallisia digitaalisia palveluja, Netumin konsultointijohtaja Juha-Pekka Leskinen kertoo.

Tehtävä sopimus on voimassa 12.4.2022 saakka.

Lisätietoja:
Johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku, puh 029553 5120, kimmo.rousku(a)vrk.fi
Tietoturva-asiantuntija Hanna Heikkinen, puh. 029553 5121, hanna.heikkinen(a)vrk.fi
Konsultointijohtaja Juha-Pekka Leskinen, puh. 050 384 3997, juha-pekka.leskinen(a)netum.fi

http://vrk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vaestorekisterikeskus-on-uudistanut-digitaalisen-turvallisuuden-asiakaspalvelutarjontaansa-yhteistyo-uusien-sopimuskumppanien-kanssa-alkaa

Juha-Pekka Leskinen konsultointitiimin vetäjäksi

FM Juha-Pekka Leskinen, 49, on nimitetty Netum Oy:n tietohallinnon konsultointitiimin vetäjäksi ja johtoryhmän jäseneksi 14.2.2018 alkaen.

Juha-Pekalla on vankka ja monipuolinen kokemus IT-alan tehtävistä, mukaan lukien sovellus- ja menetelmäkehitys, infrastruktuuri ja johtamistehtävät. Hän on toiminut mm. Valtion IT-palvelukeskuksen apulaisjohtajana ja viimeksi Eduskunnan atk-päällikkönä. Hän on laajasti verkostoitunut ja vaikuttanut pitkään Tivian hallituksen puheenjohtajana.

Hänen edeltäjänsä Olavi Köngäs jatkaa konsultin roolissa sekä Netum-yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana.

Uusi sopimus Postin kanssa

Posti ja Netum ovat joulukuussa 2017 solmineet sovellusylläpitosopimuksen. Netum tuottaa jatkossa Postille sovelluskehitysprojektien lisäksi ITIL Tier 2 ja 3-mukaista sovellusylläpitoa. Kohdealueena on Postin toimitusprosessien liiketoimintakriittisiä sovelluksia. Sovellusylläpidolla osaltaan varmistetaan liiketoiminta- ja tuotantoprosessien tietovirtojen toimivuus. Yhteistyö Postin kanssa on alkanut 10 vuotta sitten Osaamo Oy:n kautta. Netum osti Osaamon liiketoiminnan helmikuussa 2017.

Posti on palveluyritys, joka toimittaa markkinoiden älykkäimmät ja asiakaslähtöisimmät postin ja logistiikan ratkaisut. Posti kasvaa uusille palvelualueille ja on entistä merkityksellisempi asiakkaidensa arjessa.

Netum on tietotekniikan palveluyritys, joka tuottaa sovellusten suunnittelua ja toteutusta, tietojärjestelmien hallinta-, valvonta- ja tukipalveluita, tietoturvallisuuden ratkaisuja sekä tietohallintojohdon konsultointia. Netum Group -konserniin kuuluvat Netum Oy ja Jab Oy. Sen liikevaihto oli vuonna 2017 noin 10,7 M€ ja EBITDA noin 2,0 M€. Konserni työllistää noin 80 henkilöä Tampereella, Helsingissä ja Porissa.

Lisätietoja:
Olli-Pekka Husari
Posti Oy ICT
puh. 040 860 5121

Matti Mujunen
Netum Oy, toimitusjohtaja
puh. 0400 476 0401